Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 33 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 539.3


Чемерис О.М. к.т.н., доц.
НТУУ «Київський політехнічний інститут », м.Київ, Україна

КОЛИВАННЯ КРУГЛИХ ПЛАСТИН З ПРОМІЖНИМ ШАРНІРОМ


Chemeris O.
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Instityte», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

VIBRATION OF THE CIRCULAR PLATE OR ІNТЕRMEDIATE HINGE

 

Кругла цільна пластина закріплена жорстко чи шарнірно по зовнішній границі і має проміжний кільцевий шарнір. В роботі визначаються власні частоти та радіуси вузлових діаметрів для симетричних і несиметричних коливаннях пластинки. При рішенні задачі використані функції Бесселя різного роду нульового і першого порядку. Для кожної форми коливань з числом вузлових діаметрів n=0.1,2 складені частотні рівняння та рівняння для визначення положення вузлових кілець. Проведені обчислення власних частот та радіусів вузлових кілець в випадку, коли число вузлових діаметрів n=0.1,2, а число вузлових кілець s=0.1,2. Робота може бути використана для визначення власних частот і радіусів вузлових діаметрів для різного типу коливань шарнірно чи жорстко, закріплених цільних пластин з проміжним шарніром, які зустрічаються в елементах машин та приладів.

Ключові слова: кругла защемлена і шарнірна пластинка, проміжний шарнір, частоти, форми.


Бібліографічний список використаної літератури
1. Коренев Б.Г.Некоторые задачи теории упругости и теплопроводности, решаемые в бесселевых функциях. М: Физматгиз, 1969,-358с.
2. Гонткевич В.С. Собственные колебания пластинок. Справочное пособие .-К: Наукова думка, 1964 .-287с.
3. Справочник по динамике сооружений. Под ред.Б.Г.Коренева, И.М.Рабиновича. -М: Стройиздат, 1972,-511с.
4. Чемерис О.М Коливання і стійкість круглих пластин з проміжними опорами //Вісник НТУУ “КПІ”, Серія «Машинобудування», – № 63, 2011, С16-2

 

pdf button.pdf