Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 26 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 681.121


Коробко І.В., к.т.н., доц.
НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОСТОРОВОЇ ФОРМИ ТІЛ ОБТІКАННЯ ЧУТЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ВИМІРЮВАЧІВ ВИТРАТИ РІДИНИ


Korobko I.

National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

OPTIMIZATION OF SPATIAL FORM OF STREAMLINE BODIES OF SENSING ELEMENTS IN HYDRODYNAMIC LIQUID FLOW MEASURING TRANSDUCERS


Розглянуті питання вибору просторової геометричної форми тіл обтікання чутливих елементів вимірювальних перетворювачів витрати рідини гідродинамічного класу на основі запропонованого узагальненого критерію оцінювання, який базується на ефективній взаємодії потоку вимірюваного середовища із чутливим елементом перетворювача, що забезпечує високі чутливість системи та точність вимірювання за мінімального впливу на кінематичні характеристики потоку. Визначені проектні параметри форми тіл обтікання чутливих елементів гідродинамічних перетворювачів, їх геометричні форми та просторова орієнтація відносно набігаючого потоку. Досліджені головні класи тіл обтікання що застосовуються у витратовимірах і окреслені раціональні їх геометричні форми та просторова орієнтація відносно вектору швидкостей течії, які створюють реальні передумови синтезу гідродинамічних вимірювальних перетворювачів витрати з досконалими метрологічними характеристиками.

Ключові слова: вимірювання витрати, рідина, вимірювальні перетворювачі витрати, оптимізація.

Библиографический список использованной литературы
1. Коробко І. В. Оцінка ефективності вимірювальних перетворювачів витрати рідин і газів // Вісник НТУУ ”КПІ”. Серія приладобудування. – 2012. – Вип. 44. – С. 111 – 117.
2. Браславский Д.А, Петров В.В. Точность измерительных устройств. – М.: Машиностроение, 1976. – 312.
3. Альтшуль А. Д. Гидравлические потери на трение в трубопроводах. – М.-Л.: Госэнергоиздат, 1963. – 256 с.
4. Идельчик И. Е. Справочное пособие по гидравлическим сопротивлениям.– М.: Машиностроение, 1975. – 543 с.
5. Гришанова І. А., Коробко І. В. Системи CAD/CAE. ANSYS FLUENT. – К.: Дія ЛТД, 2012. – 208 с.

 

pdf button.pdf