Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 25 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.9.02


Струтинський С.В., к.т.н.
НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ СФЕРИЧНИХ РУХІВ У ПРОСТОРОВИХ СИСТЕМАХ ПРИВОДІВ ІЗ ШЛАНГОВИМИ ПНЕВМОДВИГУНАМИ


Strutins'kij S.
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

MATHEMATICAL SIMULATION OF DYNAMIC SPHERICAL MOVEMENTS IN SPATIAL SYSTEM DRIVES WITH HOSE PNEUMATIC ACTUATORS

Обґрунтована актуальність розробки просторових систем приводів із шланговими пневмодвигунами. Показано, що ефективним методом досліджень даних систем є математичне моделювання. В результаті аналізу літературних джерел обґрунтовано напрямок досліджень у вигляді розробки математичної моделі у вигляді ланцюгових парціальних динамічних систем сферичного руху. Розглянуто особливості розробленої просторової системи приводів із шланговими пневмодвигунами. На основі
запропонованої динамічної моделі складена система диференціальних рівнянь сферичного руху окремих парціальних підсистем. Розроблена структурна математична модель та проведені розрахунки переміщення полюса платформи. Розрахунки виконано для різних початкових умов та різних схемах навантаження. Показано, що при постановці системи на упор виникають циклічні кільцеві переміщення платформи. При цьому траєкторія має вкладені цикли, які обумовлені різницею частот парціальних підсистем платформи і штанги. Виконано аналіз постановки системи на упор. Показано, що траєкторія переміщення полюса платформи в даному випадку знаходиться в межах полюса, яка має петлеподібний характер. Циклічні високочастотні сферичні переміщення платформи знаходять в межах вказаної полоси.

Ключові слова:конструкція, сферичний рух, динамічна модель, рівняння, моделювання, циклічний рух, петлеподібний рух.

Бібліографічний список використаної літератури
1. Глазунов В.А., Колискор А.Ш., Крайнев А.Ф. Пространственные механизмы параллельной структуры.- М.:Наука,1991.-95с.
2. Афонин В.Л., Подзоров П.В., Слепцов В.В. Обрабатывающее оборудование на основе механизмов параллельной структуры / Под общ. ред В.Л. Афонина. – М.:Изд-во МГТУ Станкин, Янус. 2006. – 452с.
3. Струтинський С.В., Гуржій А.А. Експериментальне визначення динамічних характеристик та побудова на їх основі математичної моделі просторової системи приводів / Технологічні комплекси. Міжнародний науковий журнал №1 (7)/ ISSN: 2304-4519/ - 2013. – С.10-18.
4. Струтинський С.В., Гуржій А.А. Визначення стохастичних динамічних навантажень, які виникають на особливих ділянках траєкторії руху виконавчого органу просторової системи приводів / Вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут», серія Машинобудування. – № 66. Т. 1. – Київ, 2012.– С.38-45.
5. Струтинський С.В. Математичне моделювання просторових поперечно-кутових мікропереміщень сферичного шарніра з використанням рекурсивних зв’язків / Всеукраїнський щомісячний науково-технічний і виробничий журнал «Машинознавство». – 2009. - №1. – С.37-43.
6. Пашков Е.В. Промышленные мехатронные системы на основе пневмопривода: Учеб. пособие / Е.В. Пашков, Ю.А. Осинский. – Севастополь: Изд. СевНТУ, 2007. – 401с.
7. Павловський М.А. Теоретична механіка. Підручник. – К.: Техніка, 2002. – 512 с. – ISBN 966-575-184-0.

 

pdf button.pdf