Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 35 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.921:62-50:658.564

 

Петраков Ю.В., Ковальчук Д.П.
НТУУ «Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина

 

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ НА СТАНКАХ С ЧПУ

 

Petrakov Y., Kovalchuk D.

National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

ACCURACY INCREASE OF LATHE MACHINING ON CNC MACHINE-TOOLS


Анотація. Представлений новий підхід до підвищення точності токарної обробки, який полягає у гіпотезі про те, що вся необхідна апостеріорна інформація про процес різання, верстат та інструмент, необхідна для формування управління, міститься в обробленій деталі. Запропоновано зрізувати весь припуск за два проходи, після першого проходу виконувати виміри форми деталі та за їх результатами формувати скоректовану траєкторію на другому, заключному поході. Для розрахунку скоректованої траєкторії розроблена математична модель та відповідний алгоритм. Моделювання запропонованого методу повністю підтвердило коректність розробленої методики. Запланована практична перевірка та розробка промислового програмного продукту для реалізації методу на верстатах з ЧПК. Рекомендується застосовувати метод при обробці великогабаритних відповідальних деталей, або нежорстких деталей з високими вимогами за точністю.

Ключові слова: корекція формоутворюючої траєкторії, управління за апостеріорною інформацією, токарні верстати з ЧПК.

Библиографический список использованной литературы
1. Петраков Ю.В. Розвиток САМ-систем автоматизованого програмування верстатів з ЧПУ: Монографія. – К.: Січкар, 2011. – 220с.
2. Петраков Ю.В. Методи управління точністю оброблення різанням: Сб. Вестник Национального технического университета Украины «КПИ», №48, 2006.-с.102-110.
3. Петраков Ю.В., Драчев О.И. Автоматическое управление процессами резания: учебное пособие. Старый Оскол: ТНТ, 2011.-408с.

 

pdf button.pdf