Зміст номерів

На даний момент 11 гостей на сайті
Ulti Clocks content


2013. Зміст 68 випуска

Каиров А.С., Ивахненко Н.Н., Шевченко И.Д., Рукавишников Д.В.
Система расчета характеристик гидродинамической опоры с задаваемым профилем втулки на основе пакета MATHCAD

Ковалев В.А.
Силовые влияния инерционных течений вязкой несжимаемой жидкости на стенки тороидального сосуда

Джемелінський В.В., Лесик Д.А.
Визначення оптимальних параметрів лазерно-ультразвукового зміцнення та оздоблювання поверхонь виробів

Стась С.В.
Реологічні особливості поверхнево-активних добавок, що використовуються для піноутворення

Ляшук О.Л., Любачівський Р.О., Кучвара І.М.
Структурний синтез гвинтових робочих органів механізмів машин

Бондаренко Д.О., Рудаков К.М.
Оцінка втомної міцності в зоні стику петель кріплення заднього багажного люка пасажирського літака

Майборода В.С., Карпушевський Б., Климов О.М.
Аналіз умов магнітно-абразивного оброблення кінцевих фрез із твердого сплаву при їх довільному розташуванні в робочих зонах установки типу кільцева ванна

Петраков Ю.В.
Состояние и перспективы развития САМ-систем в машиностроении

 

Федориненко Д.Ю. д.т.н., доц., Сапон С.П., Бойко С.В.
Вплив температурних деформацій гідростатичних опор на вихідні показники точності шпиндельного вузла

Голуб В.П.
Модели предельного состояния при комбинированном нагружении циклическим растяжением-сжатием и циклическим кручением

Романов А.В.
К оценке характера длительного разрушения при сложном напряженном состоянии

Плащинская А.В.
Усталостное разрушение тонких пластин с концентраторами напряжений при одноосном асимметричном нагружении

Єщенко В.О.
Імітаційне моделювання напружено-деформованого стану біомеханічних систем для кісток кінцівок та щелепи людини з пошкодженнями

Гожій С.П., Кліско А.В., Ландар Р.М., Халик О.П.

Механізм обкочування з підвищеними показниками ефективності для орбітального штампування

Мачуга О.С.

Інтегроване використання енергії гідро- та біоресурсів у лісозаготівлі

Виноградов А.Г.

Расчет коэффициентов пропускания сферических капель воды для типовых спектров теплового излучения при пожаре

Лимарь А.А.
Влияние износостойких покрытий на стойкостные характеристики режущего инструмента при обработке труднообрабатываемых коррозионностойких материалов

Шевченко В.П., Власов О.И., Каиров В.А.
Экспериментальное исследование собственных колебаний конструктивно неоднородных цилиндрических оболочек

Каиров А.С., Моргун С.А.
Вынужденные колебания венцов рабочих лопаток турбомашин с замкнутыми на круг связями

Петраков Ю.В., Ковальчук Д.П.
Повышение точности токарной обработки на станках с ЧПУ

Струтинський С.В.
Математичне моделювання динамічних сферичних рухів у просторових системах приводів із шланговими пневмодвигунами

Титов В.В., Шардыко И.В., Даляев И.Ю.
Реализация силомоментного управления для двухстепенного манипулятора

Голубев М.В.
Совершенствование системы фильтрации угодящих газов на судовых дизельных установках

Исаенко С.В.
Анализ воздействия вибрационных нагрузок на манипуляционную систему космического назначения при выведении на ракете-носителе

Коробко І.В.
Оптимізація просторової форми тіл обтікання чутливих елементів гідродинамічних вимірювачів витрати рідини

Чемерис О.М.
Коливання круглих пластин з проміжним шарніром

Бабенко А.Е., Лавренко Я.І., Штракельян Й.
Дослідження руху лабораторної центрифуги як багатомасової системи

Лопота А.В., Кондратьев А.С., Тимофеев А.Н., Шардыко И.В.
Проблемы применения в космосе антропоморфных роботов

Новік М.А., Дідовець В.Є.
Аналіз статичних характеристик цифрових приводів поворотно-поступального руху

Гнатів Р.М., Орел В.І., Піцишин Б.С.
Визначення підвищення тиску при неусталеному русі рідини в трубах

 

Зміст

Титульна сторінка