Зміст номерів

На даний момент 33 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 531.8+669.14


Алюшин Ю.А.

ОСЕСИММЕТРИЧНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ В ПЕРЕМЕННЫХ ЛАГРАНЖА


Alyushin Y.

AXISYMMETRIC DEFORMATION IN LAGRANGIAN

 

Анотація. Запропоновані рівняння руху у формі Лагранжа для процесів опади, зрушення, роздачі, зворотнього витискування в умовах осесиметричної деформації, отримані інтеграцією кінематично можливих полів швидкостей у формі Ейлера. Принцип суперпозиції рухів дозволяє використати їх для аналізу складніших процесів деформації. Візуальне порівняння спостережуваних траєкторій переміщення вузлів координатної сітки, що розраховуються, допускає коригування рішень для підвищення точності визначення энерго-силовых параметрів процесу з урахуванням локальних і середньоінтегрованих характеристик деформівного стану.
Ключові слова: Рівняння руху у формі Лагранжа, принцип суперпозиції, інваріанти, потужність і зусилля деформації

 

1. Теория ковки и штамповки: Учеб. пособие // Е.П. Унксов, У. Джонсон, В.Л. Колмогоров и др. – М.: Машиностроение, 1992. – 720 с., ил.
2. Колмогоров В.Л. Механика обработки металлов давлением. - М.: Металлургия, 1986, 688 с.
3. Алюшин Ю.А. Механика твердого тела в переменных Лагранжа. М.: Машиностроение, 2012. – 192 с., ил.
4. Алюшин Ю.А. Механика процессов деформации в пространстве переменных Лагранжа: учеб. пособие для вузов / Алюшин Ю.А. : – М.: Машиностроение, 1997. 136 с.
5. Алюшин Ю.А. Принцип суперпозиции движений в пространстве переменных Лагранжа. // Проблемы машиностроения и надёжности машин. 2001. №3. С. 13-19.
6. Алюшин Ю.А., Жигулёв Г.П., Широких А.М. Методы определения траекторий частиц в процессах деформации. Обработка материалов давлением. Краматорск – 2012. - №1 (26).стр. 9-16
7. Алюшин Ю.А., Гончарук А.В., Жигулев Г.П., Фартушный Р.Н. Кинематически возможные поля скоростей при поперечно – винтовой прокатке // Обработка материалов давлением. – 2008. – №1 (18). г. Краматорск, с. 4-10.
8. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. - М.: Наука, 1969, 424с.

 

.pdf