Зміст номерів

На даний момент 34 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.73.016


Гожий С.П., к.т.н., Клиско А.В., асп.
НТУУ «Киевский политехнический інститут», г. Киев, Украина


ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ И ОСВОЕНИЯ СЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ШТАМПОВКИ С ОБКАТЫВАНИЕМ


Godziy S., Klisko A.
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )


PREREQUISITES TO CREATE AND PRODUCED THE SERIAL EQUIPMENT FOR ORBITAL FORGING

Анотація. Стаття присвячена визначенню і дослідженню перспективних напрямів створення ефективного обладнання для штампування обкочуванням. Проведений аналіз існуючого обладнання та зроблені висновки щодо поліпшення технологічних можливостей. Розглянуті та проаналізовані два основні напрями створення обладнання. Перший - оснащення традиційного гідравлічного пресу приставкою обкочувальних рухів активного інструменту. В такому разі маємо оснащення мінімальної вартості і з мінімальними витратами. Основним недоліком такої схеми є небезпечний вплив ексцентричного навантаження на станину традиційного пресу, який не прилаштований до таких умов експлуатації. В якості прикладу розглянута конструкція блоку для штампування обкочуванням з індивідуальним приводом механізму обкочування. Другий - розробка спеціалізованого пресу для штампування обкочуванням. За такого підходу станина спеціалізованого пресу спроектована і виготовлена з врахуванням ексцентриситету дії технологічного зусилля. Детально  розглянута конструкція спеціалізованого пресу, який має безпосередній привод від електродвигуна змонтованого в колонній станині спеціалізованого пресу. Завдяки відсутності передаточних елементів трансмісії прес має високі показники ефективності. Кожен із запропонованих напрямів розглянутий на конкретних прикладах. Запропоновані шляхи суттєво впливають на показники ефективності та собівартість обладнання.

Ключові слова: Орбітальне штампування, обладнання, технологічний процес, ефективність.

 

1. Гожий С.П. Перспективы развития штамповки с обкатыванием. // С.П. Гожий, А.В. Клиско. Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інституту". Серія Машинобудування. – 2011. № 61. – С. 81-86.
2. Кривда Л.Т. Теория и практика штамповки обкатыванием (Монография) / Л.Т. Кривда; - К.: Аванпост, 1998. - 179 с.
3. Гожий С.П. Штамповка с обкатыванием как способ ресурсосбережения // С.П. Гожий, Л.Т. Кривда. Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2006. - № 2(46). - С. 55-60.
4. Пресс для холодной штамповки методом обкатки / Проспект фирмы «SCHMID». Heinrich Schmid Maschinen- und Werkzeugbau AG. CH-8640 Rapperswil/Schweiz. – 20 p.
5. Авторское свидетельство СССР №1652017. Л.Т. Кривда Л.Т., С.П. Гожий. Киевский политехнический институт. Опубл. Б.И. №20. – 1991. 7 с.
6. Кривда Л.Т. Блок для штамповки обкатыванием усилием 300 кН. // Л.Т. Кривда, С.П. Гожий; Вестник Киевского политехнического института. Машиностроение. - 1993. - № 30. – С. 67-72.
7. Пат. 31594 Украина, МПК B21D 37/04. Устройство для штамповки обкатыванием: Пат. 31594 Украина, МПК B21D 37/04 С.П. Гожий, Л.В. Довгалюк (Украина); Национальный технический университет Украины "Киевский
политехнический институт». - №u200714820; Заявл. 26.12.2007; Опубл. 10.04.2008, Бюл. №7. – 2 с.

 

.pdf