Зміст номерів

На даний момент 28 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621. 22. 011


Finkelstein Z., Yamkova M.
Donbass state technical university, Alchevsk, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )


HYDRODYNAMIC CALCULATION OF THE POWER CIRCUIT OF THE COMPLEX FOR ELECTROCHEMICAL PROCESSING


Финкельштейн З.Л. д.т.н., проф., Ямковая М.А. к.т.н., доц.
ДонГТУ, г. Алчевск, Украина


ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИЛОВОЙ ЦЕПИ КОМПЛЕКСА ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Анотація. Теоретично визначені поля швидкостей і концентрацій електроліту у міжелектродному проміжку комплексу для електрохімічної обробки, що дозволило знайти значення граничної щільності струму в електроліті і робочий струм у ньому і пояснити саморегульованість міжелектродного проміжку і виникнення режиму короткого замкнення. Поле швидкостей знайдено як точне розв´язання рівняння Нав´є-Стокса для течії біля критичної точки. Поле концентрації визначено як розв´язок рівняння дифузії з урахуванням розподілу швидкостей електроліту.
Ключові слова: гідродинамічний розрахунок, електрохімічна обробка, міжелектродний проміжок, нелінійний опір, електроліт.

 

1. Спосіб відновлення литих короткозамкнених обмоток роторів: Пат. України № 77041: МПК Н02К 15/00, Н02К 15/08 - Опубл. 16.10.2006, Бюл. № 10.
2. Заблодский Н.Н. Обоснование и выбор источника питания для комплекса электрохимической обработки металлов // Технічна електродинаміка. – 2004. - № 5. – С. 68-74.
3. Орлов В.Ф. Электрохимическое формообразование – М.: Машиностроение, 1990.
4. Левич В.Г. Физико-химическая гидродинамика – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1952.
5. Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя – М.: Наука, 1974.

.pdf