Зміст номерів

На даний момент 31 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.9.04


Strutynsky S., Gurzhiy A.
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )


ASSESSING THE IMPACT OF TRANSVERSE VIBRATIONS OF PNEUMATIC BUILDINGS ON THE PARAMETERS OF THE SPATIAL VIBRATION FIELD OF THE DRIVE SYSTEM


Струтинский С.В., Гуржий А.А.
НТУУ «Киевский политехнический институт», Киев, Украина ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )


ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОПЕРЕЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ КОРПУСОВ ПНЕВМОЦИЛИНДРОВ НА ПАРАМЕТРЫ ВИБРАЦИОННОГО ПОЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДОВ

 

Анотація. Розглянута просторова система приводів на основі механізма-гексапода призначена для маніпулювання об'єктами машинобудування. Система приводів має виконавчий орган у вигляді платформи і шість приводів з шарнірними опорами і пневматичними циліндрами. Просторова система приводів реалізована в якості дослідних зразків. Встановлено, що окремі пневматичні приводи мають люфтові з’єднання, які приводять до виникнення високочастотних поперечних коливань корпусів пневмоциліндрів. Побудована розрахункова схема для опису поперечних коливань корпусів пневмоциліндрів і розроблена математична модель. Модель враховує нелінійні властивості люфтових з'єднань деталей окремого приводу та шарнірів. Визначено вплив поперечних коливань корпусів пневмоциліндрів на вібрації виконавчого органу. Математична модель реалізована у вигляді обчислювальної процедури. Проведені розрахунки перехідних процесів в просторовій системі приводів. Для характерного імпульсного моментного навантаження платформи визначені розрахункові коливальні процеси в приводах і відповідні коливання виконавчого органу системи. Виконаний аналіз виду і параметрів коливань. Результати розрахунків зіставлені з результатами спеціально виконаних експериментальних досліджень.
Підтверджена адекватність розробленої моделі та уточнені параметри коливальних процесів в системі. На основі виконаних досліджень розроблена математична модель для оцінки параметрів стохастичного вібраційного поля
системи приводів. Виконана якісна і кількісна оцінка впливу випадкових поперечних коливань пневмоциліндрів на параметри вібраційного поля просторової системи приводів.
Ключові слова: Система приводів, пневмоциліндр, коливання корпусу, мікроперемещення штока, математична модель, частоти, експеримент, перевірка, моделювання, випадкові вібрації


1. Обрабатывающее оборудование нового поколения. Концепция проектирования/В.Л. Афонин, А.Ф.Крайнев, В.Е.Ковалев и др.; Под ред. В.Л. Афонина.-М.:Машиностроение,2001.-256с.,ил.
2. Воробьев Е.И., Диментберг Ф.М. Пространственные шарнирные механизмы. – М.:наука, 1991. -264с.
3. Глазунов В.А., Колискор А.Ш., Крайнев А.Ф. Пространственные механизмы параллельной структуры.- М.:Наука,1991.-95с.
4. Новіков М. Розробка верстата-гексапода з шестикоординатною системою ЧПК і результати його дослідницького застосування / М. Новіков, В. Струтинський, А. Кириченко // Машинознавство. – Львів: ТзОВ «КІНПАТРІ ЛТД»,
2011. – №5-6 (167-168). – С. 3-10.

5. Струтинський С.В. Прецизійний поворотний вузол просторового механізму // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве
машинобудування, автоматизація. Вип.. 17 – Кіровоград. –КНТУ, 2006. – с.100-107. – Бібліогр.:с.107.
6. Струтинський В.Б. Ідентифікація геометричних параметрів механізмів паралельної структури з ланками змінної довжини / В.Б. Струтинський, А.М. Кириченко // Технологічні комплекси. – Луцьк: Вид-во ЛНТУ, 2011. – № 2(4). –
С. 62-67.
7. Струтинський С.В. Визначення основних конструктивних параметрів сферичних опорних вузлів просторового механізму методом Монте-Карло // Всеукраїнський щомісячний науково-технічний журнал «Машинознавство», 2007. - № . – с.37-43. – Бібліогр.: С.43.ISSN 1729-4959.
8. Струтинський С.В. Застосування дискретних математичних моделей у вигляді просторових матриць та багатомірних узагальнених функцій для опису стохастичного тензорного поля моментів інерції сферичної опори // Праці конференції «Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій». – Львів, 22-24 жовтня 2008. – С.195-196.
9. Струтинський С.В. Нелінійні стохастичні поля тензорів інерції сферичних опор рідинного тертя просторових механізмів // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. -
Кременчук: КДПУ, 2009. – Вип. 1/2009 (54) частина 1. – С. 49 - 56.
10. Струтинський С.В., Кропівна А. Аналіз процесів технологічних систем. Навчальний посібник. – Кіровоград: «КОД», 2010. – 428 с.

 

.pdf