Зміст номерів

На даний момент 30 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.923:


Petrakov Y., Pisarenko V.
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

THE CAD/САМ SYSTEM MODULE FOR DESIGN OF NC DATA FOR 3D SURFACES MACHINING OF HUMAN KNEE-JOINT PROSTHETISПетраков Ю.В., д.т.н., проф., Писаренко В.В.
НТУУ «Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина


МОДУЛЬ CAD/САМ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 3D ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРОТЕЗОВ КОЛЕННОГО СУСТАВА ЧЕЛОВЕКА

 

Анотація. Представлений новий модуль САМ системи автоматизованої підготовки управляючих програм оброблення 3D робочих поверхонь протезів колінного суглоба людини на верстатах з ЧПК. Модуль забезпечує підготовку управляючих програм для трьох способів формоутворення: фрезерування сферичною і циліндричною фрезою, шліфування кругом у формі тора. Всі три способи можна реалізувати на верстатах з ЧПК при використанні всього трьох координат, що управляються. Модуль автоматично виконує проектування формоутворюючих траєкторій і на основі результатів моделювання процесу зрізування припуску розраховує управління подачею таким чином, щоб стабілізувати процес різання в циклі оброблення. При проектуванні управління за подачею по рядках застосовується підхід, що забезпечує однакову (задану) шорсткість всієї поверхні. При проектуванні управління для шліфування використовується граничний алгоритм зрізування припуску за проходами, а також оптимізується траєкторія холостих рухів за критерієм мінімуму динамічних навантажень на приводи верстата. Все це приводить до підвищення продуктивності оброблення при безумовному забезпеченні рівномірної якості 3D поверхні. Представлені результати практичної апробації функціонування модуля для виготовлення 3D поверхонь трьох типів протезів колінних суглобів. 
Ключові слова: САМ система, верстати з ЧПК, оброблення 3D поверхні протезу колінного суглоба людини

 

1. Петраков Ю.В. Розвиток САМ-систем автоматизованого програмування верстатів з ЧПУ: Монографія. – К.: Січкар, 2011. – 220с.
2. Петраков Ю.В. Писаренко В.В. Розенберг О.О. Нова концепція проектування 3D моделі протеза колінного суглоба людини / Вісник ЖДТУ №4(51), Технічні науки, Житомир, 2009, с.73-79. 

3. Петраков Ю.В. Писаренко В.В. Підготовка геометричної моделі штучного суглоба людини до виготовлення на верстаті з ЧПК / Вісник НТУУ “КПІ» Машинобудування, 2010 с.64-69
4. Петраков Ю. Писаренко В.В. Визначення режиму фрезерування 3D поверхонь для забезпечення якості / Зб. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем, Вип.30, Краматорськ, 2012, с.150-157.
5. Петраков Ю.В., Писаренко В.В. Визначення бездефектного режиму шліфування титанових сплавів / Процеси механічної обробки в машинобудуванні: зб. наук. праць №10 – Житомир, 2011, с.285-297.
6. Петраков Ю.В. Урахування динамічних характеристик формоутворюючих рухів при проектуванні програми управління для верстатів з ЧПУ / Вісник Житомирського технологічного університету, Випуск 5, том 2, Житомир,
2007. –с.142-150

.pdf