Зміст номерів

На даний момент 51 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621. 7


Калюжний В.Л. д.т.н., проф., Куліков І.П., Ніколенко М.С.
НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна


ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗМІЦНЕННЯ МЕТАЛУ НАВКОЛО ОТВОРІВ У ЛИСТОВИХ ЗАГОТОВКАХ ІЗ АЛЮМІНІЮ


Kalyuzhny V., Kulikov I., Nikolenko N.
The National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )


DETERMINATION OF THE PARAMETERS OF INTENSIVE WORK- HARDENING OF METAL AROUND HOLES IN ALUMINIUM SHEET METAL STOCK PIECES

 

Описаний спосіб отримання горловин обтиском з прикладанням протитиску на внутрішню поверхню заготовки. Методом скінчених елементів проведений розрахунковий аналіз традиційного обтиску та обтиску з протитиском горловин на трубчастих заготовках в сферичній матриці. Встановлено кінцеві форми виробів при традиційному обтиску та обтиску з протитиском. Прикладання протитиску виключає руйнування металу при деформуванні та збільшує висоту горловин. Розраховані силові режими формоутворення виробів, напружено-деформований стан металу, а також точні розміри горловин. Дія протитиску призводить до збільшення інтенсивності деформацій та зміцнення металу після обтиску. 


Ключові слова: обтиск, сферична матриця, диференційований протитиск, метод скінчених елементів.

 

1. Проскуряков Ю.Г. Объемное дорнование отверстий/ Проскуряков Ю.Г. – М: Машиностроение, 1984. – 320 с. 

2. Розенберг А. М. Механика пластического деформирования в процессах резания и деформирующего протягивания/ Розенберг А.М., Розенберг О.А. – К: Наукова думка, 1990. – 223 с.
3. Калюжний О.В. Спосіб інтенсивного деформаційного зміцнення металів навколо отворів// О.В. Калюжний, М.І. Бобир, В.Л Калюжний та ін. Патент України на корисну модель №74665 МПК B24B 39/02, заявка u201203638 від
26.03.2012, опубл.25.04.2012, бюл. №21/2012.. 
4. Калюжний В.Л. Розрахунковий аналіз ресурсозберігаючої технології інтенсивного зміцнення металу навколо отворів у профілях і листових заготовках/ Калюжний В.Л., Вихованець І.В., Ніколенко М. С. та ін.// Вісник НТУ «ХПІ»
45’2011, Харків. С. 124-131.
5. Калюжний О.В. Визначення зусилля деформування при формоутворенні отворів у товстолистових заготовках конічними пуансонами/ О.В. Калюжний, І.П. Куліков, О.В. Мельник// Tези доповідей ХІІІ Міжнародної науково-
технічної конференції Прогресивна техніка і технологія», 2012, м. Севастополь, Україна, 2012. – С. 64-66.

.pdf