Зміст номерів

На даний момент 50 гостей на сайті
Ulti Clocks content


У Д К 621.744:666.798.2


Цисар Т.О., Лєщук О.О. д.т.н.
Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАНУ, м. Київ, Україна


КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНЖЕКЦІЙНОГО ЛИТТЯ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ РІЗНОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ


Tsysar T., Lyeshchuk О.
Bakul Institute for Superhard Materials NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )


COMPUTER-AIDED MODELING OF INJECTION MOULDING OF DIFFERENT FUNCTIONAL CERAMIC ITEMS


Проведено комп’ютерне моделювання процесу інжекційного лиття керамічних виробів. Отримано розподіли тиску в порожнині прес-форми та часу її заповнення термопластичною масою у процесі інжектування. Визначено оптимальне місцерозташування інжекційного отвору, при якому спостерігається мінімальна довжина ліній спаю у виробі в кінці процесу. Встановлені залежності часу заповнення прес-форми та довжини ліній спаю при різній в’язкості матеріалу від розмірного параметру виробу.


Ключові слова: комп’ютерне моделювання, інжекційне лиття, інжекційне формування, лінія спаю.

 

1. German R. M. Powder injection molding. – Princeton: Metal Powd. Industr. Fed., 1990. – 521 p.
2. Фролова О. Г. Моделювання заповнення шлікером ємностей складної форми / Фролова О. Г., Ткаченко Л. Н., Лєщук О. О. та ін. // Математические модели и вычислительный эксперимент в материаловедении: Тр. ИПМ. – 2008. – Вып. 10. – С. 65–71.
3. Цысарь Т. А. Компьютерное моделирование процесса инжекционного литья изделий из термопластичных материалов / Цысарь Т. А., Лещук А. А., Ивженко В. В. // Синтез, спекание и свойства сверхтвердых материалов: Сб. науч. тр. Сер. Материаловедение. – Киев: Ин-т сверхтв. материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины, 2010. – С. 163–169.
4. Цисар Т. О. Визначення параметрів процесу інжекційного формування на основі комп’ютерного моделювання // Вісн. НТУУ «КПІ». Сер. Машинобудування. – 2010. – Вип. 58. – С. 116–121.
5. Новіков М. В. Комп’ютерне моделювання технології інжекційного формування виробів з функціональної кераміки / Новіков М. В., Лєщук О. О., Цисар Т. О. // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер. Механіка. – 2011. – Вип. 15, т. 2, № 5. –
С. 179–188.

.pdf