Зміст номерів

На даний момент 54 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 629.04


Кравченко Е.А. к.т.н., доц.
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, г. Луганск, Украина


ВЛИЯНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛОКОМОТИВА НА ПАРАМЕТРЫ КОНТАКТА КОЛЕСА С РЕЛЬСОМ


Kravchenko Е.
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Luhansk, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )


IMPACT PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF LOCOMOTIVE WHEELS IN CONTACT WITH THE RAILS

Анотація. У статті розглянуті основні фактори, від яких залежить реалізована сила тяги. Представлено результати дослідження параметрів плями контакту колеса з рейкою в залежності від експлуатаційних факторів та застосування довантажуючих пристроїв у зв'язку кузова з візками. Запропоновано удосконалення конструкції довантажуючого пристрою, який дозволяє підвищити тягово-гальмівні якості локомотивів. Представлено результати зміни коефіцієнта використання зчіпного ваги при реалізації тягового зусилля. 


Ключові слова: сила тяги, коефіцієнт використання зчіпного ваги, пляма контакту колеса з рейкою, довантажуючий пристрій, експлуатаційні фактори.

 

1. Коняев А.Н. Пути улучшения тяговых качеств тепловозов 2ТЭ10Л / А.Н. Коняев, И.К. Спирягин // Сб. «Локомотивостроение», – 1971. – Вып. 3. – С. 19 – 24.
2. Горбунов Н.И. Результаты исследоваинй тягових качеств маневрового тепловоза / Н.И. Горбунов, Е.А. Кравченко, С.В. Попов // Проблемы и перспективы развития транспортного комплекса: образование, наук, производство: труды международной научно-практической конференции. – Ростов-на-Дону, 2009. – С. 42 – 43.
3. Горбунов Н.И. Пути решения проблемы повышения тяговых качеств локомотивов / Н.И. Горбунов, А.Л. Кашура, С.В. Попов, Е.А. Кравченко, А.И. Фесенко // Международный информационный научно-технический журнал
«Локомотивинформ». – 2008, №5. – С. 8 – 11.
4. Кравченко К.О. Обґрунтування резервів підвищення тягових якостей локомотива та їх реалізація керуванням ковзання в системі колеса з рейкою: дис. … к. т. н.: 05.22.07 – Луганск: – 2010. – 215 с.
5. Патент на винахід, №87915, МКИ B61C 15/00. Довантажуючий пристрій / Горбунов М.І., Кашура О.Л., Кравченко К.О., Попов С.В., Догадін В.О., Богопольський Є.М., Осенін Ю.Ю. / Заявл. 06.12.2007, Опубл. 25.08.2009, Бюл. № 16. – 4 с.
6. Деклараційний патент на корисну модель, № 37890, МКИ В61С 15/00. Візок локомотива / Горбунов М.І., Кашура О.Л., Кравченко К.О., Попов С.В., Ковтанець М.В., Голємбієвський К.В. / Заявл. 21.07.08, Опубл. 10.12.2008, Бюл. № 23. – 4 с.
7. Деклараційний патент на корисну модель № 41434, МКИ B61C 15/00. Довантажуючий пристрій / Горбунов М.І., Кравченко К.О., Попов С.В., Фесенко А.І., Грищенко С.Г., Нестеренко В.І., Левандовський В.О. / Заявл. 05.12.2008, Опубл. 25.05.2009, Бюл. № 10 – 6 c.

.pdf