Зміст номерів

На даний момент 53 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 681.523.4


Николенко1 И.В. д.т.н., проф., Рыжаков1 А.Н., к. ф-м. н., доц., Олейниченко2 А.А.
1 – Национальная академия природоохранного и курортного строительства, г. Симферополь, Украина;
2 – ОАО «Стройгидравлика», г. Одесса, Украина


ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ГИДРОПРИВОДАХ НА ОСНОВЕ АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫХ ГИДРОМАШИН


Nikolenko1 I., Ryzhakov1 A., Olejnichenko2 A.
1 - The National Academy of Environmental Protection and Resort Construction, Simferopol, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду );
2 - JSC «Stroygidravlika», Odessa, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )


INVESTIGATION OF TRANSIENT PROCESSES BASED ON AXIAL PISNON HYDROMACHINES

 

Досліджено перехідні процеси в гідроприводах на основі дискретно регульованих аксіально-поршневих гідромашин з похилим блоком циліндрів, що виникають при включенні і зміну режиму роботи гідроприводу. Представлені
результати експериментального дослідження пульсацій тиску в напірної лінії та лінії управління робочим об'ємом гідроприводу. Визначено критичні величини тиску і час спрацьовування системи управління величиною робочого обсягу в режимі холостого ходу. Проведено порівняння експериментальних даних з результатами чисельних розрахунків у рамках математичної моделі процесу зміни робочого обсягу аксіально-поршневий гідромашини з похилим блоком циліндрів.


Ключові слова: гідропривід, аксіально-поршневі гідромашини, пульсації тиску, перехідний процес, дискретне регулювання.


1. Федорец В. А. Гидроприводы и гидропневмоавтоматика станков / В. А. Федорец, М. Н. Педченко, А. Ф. Пичко, Ю. В. Пересадько, В. С. Лысенко // К. – Вища шк. – 1987. – 375 с.
2. Струтинський В. Б. Математичне моделювання процесів та систем механіки: Підруч. – Житомир: ЖІТІ. – 2001. – 612 с.
3. Ryzhakov A. The selection of parameters discretely adjustable pumps for hydraulic drives of mobile technics / Ryzhakov A., Nikolenko I., Dreszer K. // - TEKA Kom. Mot. Energ. Roln. – OL PAN. – 2009. – v. IX. – p. 267 -276.
4. Рыжаков А. Н. Переходные процессы в гидроприводе с дискретным машинным регулированием / А. Н. Рыжаков, И. В. Николенко // - MOTROL. – 2010. – 11B. – c. 52 – 65.
5. Рыжаков А. Н. Влияние кинематики аксиально-поршневых гидромашин с дискретным регулированием на характер протекания переходных процессов / А. Н. Рыжаков, И. В. Николенко // - MOTROL. – 2010. – 12D. – c. 110 – 116.
6. Рыжаков А. Н. Исследование переходных процессов в гидроприводах с дискретным регулированием силовых гидроагрегатов с учетом двухфазноси рабочей жидкости / А. Н. Рыжаков, И. В. Николенко // - Промислова гідравліка і пневматика. – Винница, ВГАУ. – 2010. - №4(30). – с. 63 – 75.
7. Рыжаков А. Н. Математическое моделирование переходных процессов в гидроприводах с двухфазной рабочей жидкостью / А. Н. Рыжаков, И. В. Николенко, А. В. Лихачев // - Строительство и техногенная безопасность. –
Симферополь, НАПКС. – 2010. – вып. 33 – 34. – с. 349 – 360.
8. Николенко И. В. Влияние динамических нагрузок в грузонесущих элементах на характер протекания переходного процесса в гидравлическом приводе механизма подъема / И. В. Николенко, А. Н. Рыжаков // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – Всеукраїнський зб. наук. праць. - № 76. – 2010. – с. 21 – 26.
9. Николенко И. В. Динамика регулятора аксиально-поршневой гидромашины с дискретным регулированием / И. В. Николенко, А. Н. Рыжаков // Наукові праці Донецького нац. технічного унів.: Серія гірничо – електромеханічна. – 2012. - вып. 23 (196). – с. 191 – 202.

.pdf