Зміст номерів

На даний момент 51 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.647.23


Яхно О.М. д.т.н., проф., Семинская Н.В. к.т.н.
НТУУ «Киевский политехнический институт», г. Киев ,Украина


ГИДРОДИНАМИКА ПОТОКА ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ В ФОРМУЮЩЕМ ИНСТРУМЕНТЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МНОГОСЛОЙННЫХ СТРУЙ


Yakhnо O., Seminskaya N.
The National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )


HYDRODYNAMICS OF VISCOUS FLUID FLOW IN FORMING TOOL FOR MULTILAYER JET PRODUCTION

 

Проведено експериментальні та теоретичні дослідження течії в'язких ньютонівських рідин на початковій ділянці двошарового струминного потоку. Виявлено закономірності зміни швидкості контакту в процесі течії рідини в
шарах. Визначено чинники, які суттєво впливають на структуру поверхні рідини поза межами насадка. Отримані емпіричні залежності дозволяють визначити довжини гідродинамічної і геометричної початкових ділянок.


Ключові слова: багатошарові, нестабілізований, насадок, початкова ділянка

 

1. Семинская Н.В., Яхно Б.О. Влияние геометрических и прочностных параметров струеформирующих устройств на компактность струи // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля. – 2007. – №3 (109). -
Ч.2.- С.143-148.
2. Яхно О.М., Савченко Н.В. Гідравлічні принципи струминевих методів різання матеріалів // Процеси механічної обробки в машинобудуванні – Ж.: ЖДТУ, 2005. – Вип. 1. – С. 250 – 259
3. Ануфриев В.А. О характере двухслойнного течения расплавов полимеров / В.А. Ануфриев, О.М. Яхно, А.Д. Петухов // Материалы Всесоюзного симпозиума по реологии. Сборник Реология полимерных и дисперсных систем, реофизика. Ч.1 - Минск. - 1975. – С. 218-228
4. Фридман М.Л. Двухслойные течения расплавов полимеров в кольцевых головка экструдеров / М.Л. Фридман, А.Н. Малкин, В.И. Власов // – Пластические массы – 1975. - № 3. – С.29-32.
5. Яхно О.М. Поле скоростей на ламинарном входном участке течения плёнки вязких жидкостей при их распределении по орашаемому периметру/ О.М. Яхно, Е.Г. Воронцов // Химическое машиностроение. - Киев - Техника, №21.- 1996. — С. 90-104.
6. Воронцов Е.Г., Яхно О.М. Длина начального участка орошаемых плёнок. Сборник Гидромеханика АН УССР, №38, 1988.- С. 97-104.

.pdf