Зміст номерів

На даний момент 54 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.9.04


Струтинський C.В. к.т.н., Гуржій А.А.
НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ ,Україна


ВИЗНАЧЕННЯ СТОХАСТИЧНИХ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ НА ОСОБЛИВИХ ДІЛЯНКАХ ТРАЄКТОРІЇ РУХУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУПРОСТОРОВОЇ СИСТЕМИ ПРИВОДІВ


Strutinskij C., Gurzhіj A.
The National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )


DEFINITION OF STOCHASTIC DYNAMIC STRESSES ARISING IN PARTICULAR AREA TRAJECTORY EXECUTIVE BODY SPATIAL SYSTEM DRIVES

 

Розглянуто технологічний комплекс, який містить просторові системи приводів. Комплекс включає верстат паралельної кінематики і шести координатний стіл з приводами. Показано, що в процесі функціонування комплексу мають місце особливі області зламу траєкторій взаємного положення робочого органу верстата і столу. В особливих областях спостерігаються стохастичні коливальні процеси нескінченно малої амплітуди. Запропоновано методику теоритичного узагальнення і математичного опису коливальних процесів. В результаті визначені випадкові динамічні навантаження в системі приводів, що діють в особливих областях траєкторій.


Ключові слова: просторові механізми, приводи, системи, траєкторії, особливості, коливальні процеси, екстремуми, імпульсні дії, додавання імпульсів, спектр, навантаження

 

1. Новіков М. Розробка верстата-гексапода з шестикоординатною системою ЧПК і результати його дослідницького застосування / М. Новіков, В. Струтинський, А. Кириченко // Машинознавство. – Львів: ТзОВ «КІНПАТРІ ЛТД», 2011. – №5-6 (167-168). – С. 3-10.
2. Кириченко А.М. Вплив діапазону кутів повороту шарнірних опор на об’єм робочого простору верстата-гексапода / А.М. Кириченко // Вісник Чернiгiвського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки». –
Чернігів: ЧДТУ, 2011. – № 65. – С. 56-63.
3. Кириченко А.М. Матриця жорсткості просторових механізмів паралельної структури з пружними ланками / А.М. Кириченко // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та
експлуатація сільськогосподарських машин. – Кіровоград: КНТУ, 2010. – Вип. 40, ч. І. – С. 256-262.
4. Струтинський В.Б. Ідентифікація геометричних параметрів механізмів паралельної структури з ланками змінної довжини / В.Б. Струтинський, А.М. Кириченко // Технологічні комплекси. – Луцьк: Вид-во ЛНТУ, 2011. – № 2(4). –
С. 62-67.
5. Струтинський С.В. Застосування дискретних математичних моделей у вигляді просторових матриць та багатомірних узагальнених функцій для опису стохастичного тензорного поля моментів інерції сферичної опори // Праці
конференції «Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій». – Львів, 22-24 жовтня 2008. – С.195-196.
6. Струтинський С.В. Нелінійні стохастичні поля тензорів інерції сферичних опор рідинного тертя просторових механізмів // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. -
Кременчук: КДПУ, 2009. – Вип. 1/2009 (54) частина 1. – С. 49 - 56.
7. Павловський М. А. Теоретична механіка: Підручник. – К.: Техніка, 2002. – 512 с.
8. Струтинський С.В.,Кропівна А. Аналіз процесів технологічних систем. Навчальний посібник. – Кіровоград: «КОД», 2010. – 428 с.
9. Струтинський В.Б.,Колот О.В. Математичне моделювання стохастичних процесів у системах приводів: Монографія. – Краматорськ: ЗАТ “Тираж-51”, 2005. – 530 с.

.pdf