Зміст номерів

На даний момент 51 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.9.04


Струтинський В.Б. д.т.н., проф., Юрчишин О.Я. к.т.н., доц., Рудаков В.А.
НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ ,Україна


ВПЛИВ ГІРОСКОПІЧНИХ МОМЕНТІВ НА ОБЕРТОВІ ДЕТАЛІ ШПИНДЕЛЬНОГО ВУЗЛА ВЕРСТАТА ПАРАЛЕЛЬНОЇ КІНЕМАТИКИ


Strutins'kij V., Jurchishin O., Rudakov V.
TheNational Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )


INFLUENCE OF GYROSCOPIC MOMENTS IS ON CIRCULATING DETAILS OF SPINDLE KNOT OF MACHINE-TOOL OF PARALLEL KINEMATICS

Анотація. Розглянуто особливості просторового руху шпинделя верстата паралельної кінематики. Показано, що просторовий рух шпинделя обумовлює виникнення гіроскопічних моментів на обертові деталях. Обгрунтовано негативну дію гіроскопічних моментів на тіла кочення підшипників. Визначено, що проблема в загальному вигляді полягає в розробці високоефективних верстатів паралельної кінематики із високою частотою обертання шпинделя. Рекомендовано у верстатах паралельної кінематики не використовувати шпиндель на опорах кочення. Як альтернативний варіант запропонована спеціальна конструкція пневмошпинделя. 


Ключові слова:верстат паралельної кінематики, шпиндель, поворот, гіроскопічний момент, підшипник, тіло каченя, вертіння, пневмошпиндель.1. Крижанівський В. А. Технологічнеобладнання з паралельноюкінематикою: Навчальнийпосібник для ВНЗ. Під ред. Ю. М. Кузнєцова / В.А.Крижанівський, Ю.М.Кузнєцов, І.А.Валявський, Р.А.Скляров. – Кіровоград, 2004. – 449 с.
2. Кузнєцов Ю.М.Компоновка верстатів з механізмами паралельної структури / Ю.М.Кузнєцов, Д.О.Дмитрієв, Г.Ю. Діневич. – Херсон: ПП Вишнемирський В.С., 2009. – 456 с.
3. Афонин В.Л. Обрабатывающее оборудование на основе механизмов параллельной структуры / Под общ. ред В.Л. Афонина // В.Л.Афонин, П.В.Подзоров, В.В.Слепцов. – М.: Изд-во МГТУ Станкин, Янус. – К., 2006. – 452с.
4. Струтинський С.В. Визначення основних конструктивних параметрів сферичних опорних вузлів просторового механізму методом Монте-Карло / С.В. Струтинський // Всеукраїнський щомісячний науково-технічний журнал
“Машинознавство”. – 2007. - №5. – С.37-43.
5. Бушуев В.В. Практика конструирования машин: Справочник / В.В.Бушуев. – М.: Машиностроение, 2006. – 448с.
6. Лойцянский Л. Г. Курс теоретической механики: в 2-х томах. Т. II. Динамика. – 6-е изд. перераб. и доп. / Л.Г. Лойцянский, А.И. Лурье– М.: Наука, 1983. – 640 с.
7. Трение, изнашивание и смазка. Справочник. В 2-х кн. Кн. 2./ Под ред. И.В. Крагельского и В.В. Алисина. – М.: Машиностроение, 1979. – 358 с.

.pdf