Зміст номерів

На даний момент 50 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.992.7


Добрянський С.С. к.т.н., доц.
НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна


ВИЗНАЧЕННЯ СИЛ РІЗАННЯ ПРИ НАРІЗУВАННІ РІЗЬБ ГОЛОВКАМИ

 

Dobrianskyi S.

The National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine

 

DETERMINATION OF FORCES OF CUTTING AT A THREADING GROOVES BY HEADS

Наведені результати теоретичних та експериментальних досліджень крутних моментів і сил різання при нарізуванні зовнішніх різьб головками, розроблений алгоритм для визначення сумарної довжини різальних кромок,
установлено співвідношення між силами різання і силами тертя на калібруючій частині гребінок, розроблені відповідні рекомендації та формули, визначено співвідношення між складовими сил різання. Рис. 3, табл. 1.


Ключові слова: різьба, головка, сили різання, крутні моменти, алгоритм.

 

1. Добрянський С.С. Сили і точність при нарізуванні різьб головками. Вісник НТУУ «КПІ»: серія «Машинобудування».- 2012.- № 64.- С.43-46.
2. Таурит Г.Э., Пуховский Е.С., Добрянский С.С. Прогрессивные процессы резьбоформирования. - К. Техніка, 1975.- 239 с.
3. Справочник нормировщика-машиностроителя. Том 2. Техническое нормирование станочных работ. Под ред. Стружестраха. - М. : ГНТИМЛ, 1961. - 892 с.
4. Карцев С.П. Инструкция по эксплуатации винторезных головок с круглыми гребенками . - М. ЦБТИ, 1961. – 55 с.
5. Коротков В.П., Кустарев Б.Г., Хныкина А.В. Взаимозаменяемость резьбовых сопряжений. - М.: Машиностроение, 1968. – 215 с.

.pdf