Зміст номерів

На даний момент 54 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.924


Петраков Ю.В. д.т.н., проф., Писаренко В.В.
НТУ України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна


ОЦІНКА ТОЧНОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ 3D ПОВЕРХНІ ЕНДОПРОТЕЗА КОЛІННОГО СУГЛОБА ЛЮДИНИ


Petrakov Y., Pisarenko V.
The National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )


ACCURACY ESTIMATION OF 3D MACHINING SURFACE OF ENDOPROSTHESIS KNEE-JOINT


Наведений аналіз сучасних методів оцінки точності складних поверхонь деталей машин щодо контролю 3D поверхні ендопротеза колінного суглобу людини. Представлена методика контролю точності виготовлення складної 3D поверхні ендопротеза та результати оцінки різними методами. Розроблено прикладну програму для оцінки та аналізу точності 3D поверхні виготовленого експериментального ендопротеза колінного суглоба людини. Прикладна програма дозволяє виконувати контроль робочої поверхні за полярним радіусом, по всім перетинам, що відповідає функціональному призначенню виробу. Доведено, що після операції шліфування на верстаті з ЧПК за розробленою управляючою програмою максимальне відхилення складає 0,05мм, що задовольняє технічним вимогам.

Ключові слова: оцінка точності 3D поверхні, вимірювання 3D поверхні, ендопротез колінного суглоба людини.

 

1. http://www.delcam.ru/products/powerinspect/powerinspect.htm
2. Решетько Е.В. Средства для разработки дизайна в САТІА V5, CAD/CAM/CAE Observer #4 (9), 2002.
3. Петраков Ю.В, Писаренко В.В. Підготовка геометричної моделі штучного суглоба людини до виготовлення на верстаті на верстаті з ЧПК // Вісник НТУУ “КПІ» Машинобудування, 2010 с.64-69
4. Петраков Ю.В. Автоматичне управління процесами обробки матеріалів різанням. –УкрНДІАТ, Київ, 2004.-384с.

.pdf