Зміст номерів

На даний момент 54 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 539.3


Данильчук Є.Л. к.т.н., Скрипченко В.І. к.т.н., Земцов М.П. к.т.н.
Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України, м. Київ, Україна


НЕСІВНА ЗДАТНІСТЬ СТРІЧКОВИХ ВАНТАЖОПІДЙОМНИХ ПРИСТОСУВАНЬ У ВИХІДНОМУ СТАНІ І З НАПРАЦЮВАННЯМ


Danilchuk E., Skripchenko V., Zemtsov M.
G.S. Pisarenko Institute for Problems of Strength, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )


LOAD-CARRYING CAPACITY OF THE TAPE LIFTING DEVICES IN THE INITIAL STATE AND AFTER ACCRUED OPERATING TIME


Досліджується деформування та міцність стрічкових вантажопідйомних пристосувань різноманітного виконання при відтворенні реальних умов експлуатації. Проведені натурні випробування стропів при статичному та циклічному навантаженні і визначено вплив напрацювання на їх несівну здатність. Виконано чисельне моделювання деформування синтетичних тканих стрічок досліджуваних стропів. При цьому застосовані структурні моделі деформування саржевих тканин, які побудовані на основі теорії двовісного розтягу тканих матеріалів. Ефективність моделей підтверджена задовільною кореляцією розрахункових і експериментальних даних.

 

Ключові слова: стрічка, саржа 2/2, напрацювання, тривала міцність, несівна здатність, деформування, чисельне моделювання.

 

1. Лаврушин Г. А. Работоспособность лент и канатов из синтетических нитей. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун- та, 1991. – 202 с.
2. Peirce F. T. The geometry of cloth structure // Journal of the Textile Institute Transactions. – 1937. – Vol. 28, Issue 3. – P. 45–96.
3. Kawabata S. The Finite-deformation Theory of Plain-weave Fabrics, Part I: the Biaxial-Deformation Theory / S. Kawabata, M. Niwa, H. Kawai // Journal of the Textile Institute. – 1973. – Vol. 64, Issue 1. – P. 21–46.
4. Kawabata S., Niwa M. A Finite-Deformation Theory of the 2/2-Twill Weave Under Biaxial Extension // Journal of the Textile Institute. – 1979. – Vol. 70, Issue 10. – P. 417–426.
5. Hearle J. W. S. Modelling fabric mechanics / J. W. S. Hearle, P. Potluri, V. S. Thammandra // Journal of the Textile Institute. – 2001. – Vol. 92, Issue 3. – P. 53–69.
6. Carvelli V. Monofilament technical textiles: An analytical model for the prediction of the mechanical behaviour // Mechanics Research Communications. – 2009. – Vol. 36, Issue 5. – P. 573–580.
7. Boisse P. Analyses of fabric tensile behaviour determination of the biaxial tension–strain surfaces and their use in forming simulations / P. Boisse, A. Gasser, G. Hivet // Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. – 2001. – Vol. 32, Issue 10. – P. 1395–1414.
8. King M. J. A continuum constitutive model for the mechanical behavior of woven fabrics / M. J. King, P. Jearanaisilawong, S. Socrate // International Journal of Solids and Structures. – 2005. – Vol. 42, Issue 13. – P. 3867–3896.
9. Данильчук Є. Л. Структурна модель двовісного деформування саржевих тканин // Вісник НТУУ “КПІ” Машинобудування. – 2011. – Том 63. – С. 10–15.
10. Kucher N.K., Danil’chuk E.L. Deformation analysis of 2/2 twill weave fabrics // Strength of Materials. – 2012. – Vol. 44, №1. – P. 72-80.

.pdf