Зміст номерів

На даний момент 52 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 616.71-001.5-089.84.:669.295


Лакша А.М. к.м.н., доц.
Українська військово-медична академія, м.Київ,Україна


МЕТОД СТВОРЕННЯ РЕАЛІСТИЧНИХ СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНИХ МОДЕЛЕЙ ДОВГИХ КІСТОК


Laksha A.
Ukrainian Military Medical Academy, Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )


THE METHOD OF CREATING REALISTIC FINITE-ELEMENT MODELS OF LONG BONES


У статті детально описано метод створення скінченно-елементарних моделей довгих кісток людини з використанням програмного комплексу Mimics. Побудова реалістичних моделей полягала у використанні комп'ютерних
томограм сегментів кінцівок і проведенні розбиття кісток на типи: компактна, губчаста та кістково-мозковий каналу на основі чисел Hounsfield. Створеним моделям привласнені анізотропні властивості. У програмному середовищі Ansys представлено працездатність моделі.


Ключові слова: довгі кістки, комп'ютерне моделювання.


1. Cornelissen P., Cornelissen M., Van der Perre G., Christensen A.B., Ammitzboll F., Dyrbye C. Assessment of tibial stiffness by vibration testing in situ - II. Influence of soft tissues, joints and fibula. J. Biomech. 1986;19(7):551-561.
2. Al-Sukhun J.; Lindqvist C.; Helendius M. Development of a three-dimensional finite element model of a human mandible containing endosseous dental implants. II. Variables affecting the predictive behavior of a finite element model of a human mandible. 2007;80 (1):247-256.
3. Vollmer D, Meyer U, Joos U, Vegh A, Piffko J. Experimental and finite element study of a human mandible. J Craniomaxillofac Surg. 2000;28(2):91-96.
4. Shahar R, Zaslansky P, Barak M, Friesem AA, Currey JD, Weiner S. Anisotropic Poisson's ratio and compression modulus of cortical bone determined by speckle interferometry. J Biomech. 2007;40(2):252-64.
5. Odgaard A, Linde F. The underestimation of Young's modulus in compressive testing of cancellous bone specimens. J Biomech. 1991;24(8):691-8.
6. P´erez M. A., Fornells P., Garc´ıa-Aznar J. M., Doblar´e M Validation of bone remodelling models applied to different bone types using mimics Available at:www.materialise.com/materialise/download/en/2610565/file
7. Крищук М.Г., Лакша А.М., Єщенко В.О. Оцінка адекватності імітаційної моделі напружено-деформованого стану сегмента кінцівки з фіксацією перелому стержневим апаратом зовнішньої фіксації / М.Г. Крищук, А.М.Лакша, В.О.
Єщенко // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Серія Машинобудування, – К: 2011, – № 61, том 1. – С. 76.


.pdf