Зміст номерів

На даний момент 51 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.9.02


Солодкий В.И. к.т.н., доц.
НТУУ «Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина


ПРОФИЛИРОВАНИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ ДЛЯ ФАСОННЫХ ФРЕЗ С НАКЛОННЫМ ЗУБОМ


Solodkiy V.
The National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )


PROFILING OF POLISHING CIRCLES FOR THE SHAPED CUTTERS WITH A SLOPING TOOTH 

 

Анотація. Розглянуто особливості профілювання абразивних шліфувальних кругів для формоутворення задньої поверхні дискових фасонних фрез з похилим зубом. Отримано математичні залежності, які описують положення ріжучої кромки в просторі для фрез, які одночасно мають як позитивний передній кут, так і похилу стружкову канавку. Розглянуто загальний аналітичний метод визначення профілю шліфувального круга, який утворює задні фасонні поверхні фрези. Запропоновано два способи чисельного визначення координат його радіального перетину. Спосіб визначення шуканих координат методом послідовного порівняння розрахункових параметрів. І спосіб безпосереднього розрахунку координат, заснований на методі Ньютона, який застосовують при вирішенні трансцендентних рівнянь. Отримано математичні залежності для заміни криволінійного профілю частиною кола.


Ключові слова: профілювання, затилування, фрези.


1. Баев А.К., Деркач Ю.А. Расчет профиля шлифовального круга для затылования фасонных фрез с криволинейной передней поверхностью / А.К. Баев, Ю.А. Деркач // Самолетостроение. Техника воздушного флота. — 1974. — №35. — С. 147—151.
2. Дихтярь Ф.С. Расчет профиля дискового шлифовального круга для затылования фасонных фрез / Ф.С. Дихтярь // Вестник машиностроения. – 1964. — №5. — С. 62—66.
3. Родин П.Р. Основы проектирования режущих инструментов / П.Р. Родин // К., Вища школа. – 1990. — 423 с.
4. Чурилин А.Н. Профилирование шлифовальных кругов для фасонных фрез с нулевым и положительным передними углами. Фрезы / Чурилин А.Н. // Сб. докладов Всесоюзного совещания по фрезам. М. — 1986. — С. 273—284.
5. Солодкий В.И. Профилирование теоретически точных абразивных затыловочных кругов / В.И. Солодкий // Вестник национального технического университета Украины "КПИ". Машиностроение. — Киев 1999. — № 37. — С. 215 —221.
6. Солодкий В.І. Зміна форми затилованого інструменту після його переточування / В.І. Солодкий // Вісник Житомирського інженерно—технологічного інституту. Технічні науки. Вип. 11. — Житомир 1999. — С. 76—71.
7. Dubbel H. Tashenbuch fur den maschinenbau. Drezden. 1925. – 298 p.


.pdf