Зміст номерів

На даний момент 54 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.795

 

Яворовский В.Н. к.т.н., Рощина И.А.Корнийченко П.А.

НТУУ «Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина

 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЫРУБКИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ


 Yavorovskiy V., Roshchyna I., Korniytchenko P.

The National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

 

  THEORETICAL ANALYSIS OF BLANKING A RECTANGULAR PLATE OF THIN-SHEET STEEL 


Анотація. З теорії розділових операцій відомі відмінності в поведінці матеріалів різної товщини. Чим тонше матеріал, тим складніше розподіл деформацій і напружень по товщині вирубуваних деталей складної конфігурації. У статті наводиться аналіз навантаження прямокутної пластини розмірами 80x10x0,5 мм із застосуванням теорії гнучких пластинок та оболонок. За цією теорією деталь може бути віднесена до класу гнучких пластин, і напруження, і прогини в ній описуються системою нелінійних диференціальних рівнянь в часткових похідних. Строгі методи інтегрування такої системи відсутні. Наближене рішення і теоретичний аналіз проводиться варіаційними методами в програмній системі ANSYS. Розв’язання вихідних рівнянь показує перерозподіл питомих зусиль у вигляді епюр по короткій і довгій сторонах пуансона-матриці, при цьому рівень напружень по короткій стороні в 1,4 ... 1,5 більше, ніж по довгій. Цим і пояснюється переважний знос інструменту по короткій ріжучої кромці, що знайдено експериментально. 


Ключові слова: вирубування, тонколистовий матеріал, згин, диференціальне рівняння, напруження, прогин, пластинка.

 

 

1.         Попов В.А. Основы теории листовой штамповки. – М.: Машиностроение, 1968. – 283 с.

2.         Малов А.Н. Технология холодной штамповки. – М.: Машиностроение, 1969. – 568 с.

3.         Залесский В.И. Механизм деформации при резке листового материала в штампах / В.И. Залесский, В.В. Губарев // Технологические процессы обработки стали и сплавов: сборник Московского института стали. – М.: Гос. н.-т.изд-во по черной и цв. металлургии. - 1955. – №XXXIII. - C. 409-452.

4.         Яворовский В.Н. Неравномерность износа штампа при вырубке прямоугольных деталей / В.Н. Яворовский, И.А. Рощина // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. - 2002. - №4. – С.19-24.

5.         Михаленко Ф.П. Стойкость разделительных штампов. – М.: Машиностроение, 1986. – 223 с.

6.         Вольмир А.С. Гибкие пластинки и оболочки. – М.: Гос. изд-во тех.-теор. литературы. - 1956. – 413с.

7.         Яворовський В.М. Залучення теорії гнучких пластин і оболонок до аналізу пружної деформації на першій стадії вирубування деталей прямокутної форми / В.М. Яворовський, М.М. Татарчук, І.А. Рощина // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: серія «Машинобудування». - 2012. - №60. – С.71-76.

 

.pdf