Зміст номерів

На даний момент 53 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 539.3


Рудаков К.М. д.т.н., Яковлєв А.І.
НТУУ «Київський політехнічний інститут» м. Київ, Україна


МОДЕЛЮВАННЯ ВЕЛИКИХ ДЕФОРМАЦІЙ. ПОВІДОМЛЕННЯ 2. ТЕМПЕРАТУРНІ ДЕФОРМАЦІЇ


Rudakov K., Jakovlev A.
The National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )


MODELLING OF THE LARGE STRAINS. THE MESSAGE 2. THE TEMPERATURE STRAINS


У Повідомленні 1 розглянуто, як ідею мультиплікативного розкладу Лі градієнта пружно-пластичних деформацій Коші-Гріна можна застосувати для узагальненого розкладу на випадок одночасної наявності чотирьох типів деформації: температурних, пружних, пластичних і повзучості.
В даному Повідомленні наведено рішення проблеми відокремлення температурних деформацій від інших, вперше розв’язаної у статтях Р. Стояновича зі співавторами для випадку термопружності. На числовому прикладі показана збіжність такого відокремлення до випадку нескінченно малих деформацій. З метою отримання фізичних рівнянь стану використано другий закон термодинаміки. Визначені параметри функціоналу, що описує питому вільну енергію деформованої системи. Також описана схема врахування температурної залежності коефіцієнта температурного подовження, створена на основі геометричної інтерпретації цієї залежності. Фактично в одному місці зібрані всі відомості про визначення температурних деформацій при моделюванні великих деформацій і при одночасної наявності чотирьох типів деформації: температурних, пружних, пластичних і повзучості. 
Ключові слова: великі деформації, мультиплікативний розклад, температурні деформації, коефіцієнт температурного подовження.


1. Рудаков К.М., Добронравов О.А. Моделювання великих деформацій. Повідомлення 1. Мультиплікативний розклад при наявності чотирьох типів деформацій // Вісник НТУУ "КПІ". Сер. Машинобудування, 2012. – № 64. – С.7-12.
2. Lee E.H. Elastic–plastic deformations at finite strains // J. Appl. Mech. (ASME), 1969. – 36. – P. 1–6.
3. Stojanović R., Djurić S., Vujošević L. On finite thermal Deformations // Arch. Mech. Stosow, 1964. – 16. – P. 103-108.
4. Vujošević L., Lubarda V.A. Finite-strain thermoelasticity based on multiplicative decomposition of deformation gradient // Theor. Appl. Mech. Enging, 2002. – 28-29. – P. 379-399.
5. Lubarda V.A. Constitutive theories based on the multiplicative decomposition of deformation gradient: Thermoelasticity, elastoplasticity, and biomechanics // Appl. Mech. Rev., 2004. – 57. – N2. – P. 95-108.
6. Жермен П. Курс механики сплошных сред. Общая теория: Пер. с фр. В.В. Федулова. – М.: Высш. шк., 1983. – 399 с. 7. Montáns F.J., Bathe K-J. Computational issues in large strain elasto-plasticity: an algorithm for mixed hardening and plastic spin // Int. J. Num. Meth. Enging, 2005. – 63. – P. 159-196.
8. NX Nastran 7.1. Advanced Nonlinear Theory and Modeling Guide. 2010 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. (електронна версія).


.pdf