Зміст номерів

На даний момент 15 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.65


Гусак О.Г. к.т.н., доц., Каплун І.П. к.т.н., доц., Матвієнко О.А.
Сумський державний університет, м. Суми, Україна


ВИБІР ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЛОПАТЕВОЇ ГРАТКИ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОСТІ ОСЬОВОГО РОБОЧОГО КОЛЕСА


Gusak A., Kaplun I., Matvienko O.
Sumy State University, Sumy, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )


THE CHOICE OF THE GEOMETRICAL PARAMETERS OF BLADE CASCADE AS AN MAJOR FACTOR OF EFFICIENCY OF THE AXIAL-FLOW IMPELLER


Розглянуто особливості вибору геометричних параметрів лопатевої ґратки малогабаритного осьового робочого колеса заглибного свердловинного насосу низької швидкохідності. Представлено результати чисельного моделювання, виконаного в програмному продукті ANSYS CFX дослідницької версії, яке включало у себе визначення параметрів серії робочих коліс з різною кількістю лопатей та різними значеннями осьової довжини. Визначено вплив на економічність та напірність ступеню значень густоти периферійної ґратки робочого колеса та оптимальний діапазон її варіювання. 


Ключові слова: осьовий насос, артезіанське водопостачання, заглибні свердловинні насоси, чисельне моделювання.

 

1. Proceedings of the 4th international meeting on Cavitation and dynamic problems in hydraulic machinery and systems IAHRWG 2011 /edited by: A. Gajic, M. Benisek, M. Nedeljkovic// Investigation of small-sized axial-flow stage of a borehole pump for water supply/ A. Gusak, O. Demchenko, I. Kaplun – Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, 2011. – P.143 – 150
2. A. Gusak Energy-efficient borehole pumps based on axial stages of low specific speed / A. Gusak, O. Demchenko, I. Kaplun // MOTROL 12d, 2010. – p. 45-54.
3. Yevtushenko A.,Yelin A., Lilak N., Tverdokhleb I. Multistage Submersible Axial-Flow Pump. Patent application №10607686 from 26.06.2003 (USA)
4. Пат. 57771 Україна, МПК F04D 3/00 Насос багатоступеневий осьовий/ Каплун І.П.; заявник та патентовласник Сумський державний університет. - № u201010364; заяв. 25.08.2010; опубл. 10.03.2011, бюл. № 5
5. О.Г. Гусак Перспективи використання осьових насосів для артезіанського водопостачання/ О.Г. Гусак, О.А. Демченко, І.П. Каплун// Промислова гідравліка та пневматика. – 2010. - №4(30). – С. 8-11.
6. Крупные осевые и центробежные насосы. Монтаж, эксплуатация и ремонт. Справочное пособие. – М.: "Машиностроение", 1977. - 184 с.
7. Михайлов А.К. Лопастные насосы. Теория, расчет и конструирование /Михайлов А.К,. Малюшенко В.В. – М., «Машиностроение», 1977. – 288с.
8. А.Н. Папир Осевые насосы водометних движителей (основы теории и расчета) /А.Н. Папир. – Л.: "Судостроение", 1985. - 242 с.
9. О.Г. Гусак Порівняльний аналіз методик проектування протічних частин осьових насосів/ О.Г. Гусак, О.А. Демченко, І.П. Каплун// Наукові праці ДонНТУ. Серія гірничо-електромеханічна. – 2011.- Вип. 21(189). – С. 44-58
10. Довжик С.А. Исследование по аэродинамике осевого дозвукового компрессора // Труды ЦАГИ, вып. 1099. М.: ЦАГИ, 1968, - 279 с.
11. Степанов А.И. Центробежные и осеве насосы. Теория, конструирование и применение. – М.: Машиностроительная литература, 1960. – 463 с.
12. Лопастные насосы : cправочник / [Зимницкий В.А., Каплун А.В., Папир А.Н., Умов В.А.] ; [общ. ред. В.А. Зимницкого и В.А.Умова.] – Л. : Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1986. – 334 с.
13. Грянко Л.П. Лопастные насосы / Грянко Л.П., Папира А.Н. – Л.: Машиностроение, 1975. – 432 с.
14. ANSYS CFX 10.0SolverModels. Release 10.0 [Электронный ресурс], 2008. - 549р. - Режим доступа: http://www.ansys.com.

.pdf