Зміст номерів

На даний момент 51 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.941.01.002.3


Малафеев Ю.М. к.т.н., доц.
НТУУ «Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина


ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПЕРМАЛЛОЯ 50Н ПРИ ТОЧЕНИИ


Malafeev Y.М.
The National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )


FORMATION OF PERFORMANCE AND QUALITY PARAMETERS OF DETAILS FROM PERMALLOY 50N AT TURNING

 

Анотація. З літературних даних відомо, що в промисловості тонке гостріння деталей з пермалоєвих сплавів, що відносяться до магнітно-м'яким матеріалам, дуже рідко застосовується на остаточних операціях обробки, незважаючи на більш високу продуктивність у порівнянні зі шліфуванням. Попередній вибір марки інструменту здійснювався з урахуванням його впливу на експлуатаційні та якісні характеристики цих сплавів. Кращі результати показав безвольфрамових твердих сплавів КНТ16, який забезпечує мінімальну величину падіння максимальної магнітної проникності пермаллоя 50Н. Проведене дослідження дозволило встановити ряд математичних залежностей для розрахунку величин шорсткості обробленої поверхні і величин максимальної магнітної проникності. Крім обліку величини шорсткості обробленої поверхні, другим обмеженням була обрана величина падіння максимальної магнітної проникності. Оптимізація за даними обмеженням при точінні сплаву 50Н здійснювалася з використанням методу ЛПτ - послідовностей, що володіє найкращими характеристиками рівномірності серед усіх відомих на сьогоднішній день рівномірно розподілених послідовностей.


Ключові слова: магнітно-м'які матеріали, пермаллой 50Н, сучасні технології, інструментальні матеріали, безвольфрамові тверді сплави, експлуатаційні характеристики, якісні характеристики, тонке точіння, стружкоутворення, теплообмін, сили різання, температури різання, знос, мікротвердість, наклеп, знеміцнення, шорсткість обробленої поверхні, максимальна магнітна проникність, метод ЛПτ - послідовностей.

 

1. Преображенский А.А. Магнитные материалы и элементы. – М.: Высшая школа 1986. – 352 с.
2. Рейнбот Г. Магнитные материалы и их применение. – Л.: Энергия, 1974. – 384 с.
3. Справочник по электротехническим материалам. (Под ред. Корицкого Ю.В., Пасынкова В.В., Тареева Б.М.), т. 3. – М.: Энергия 1976. – 896 с.
4. Прецизионные сплавы. Справочник. – М.: Металлургия 1983. – 440 с.
5. Хек К. Магнитные материалы и их техническое применение. - М.: Энергия 1973. – 303 с.
6. Вонсовский С.В. Магнетизм. - М.:Наука,1971. – 1032 с.
7. Колесов И.М. Основы технологии машиностроения. – М.: Машиностроение. В 2-х. т., 1977.
8. Технология машиностроения. Под ред. А.М. Дальского. В 2-х. т. – М.: Изд – во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998.;
9. Маталин А.А. Технология машиностроения. – Л.: Машиностроение, 1985. – 472 с.
10. Клепиков В.В., Бодров А.Н. Технология машиностроения. – М.: ФОРУМ. 2008. – 864 с.
11. Рыжов Э.В., Суслов А.Г., Федоров В.П. Технологическое обеспечение эксплуатационных свойств деталей машин. – М.: Машиностроение, 1979.–176 с.
12. Демкин Н.Б., Рыжов Э.В. Качество поверхности и контакт деталей машин. – М.: Машиностроение, 1981. – 244 с.
13. Суслов А.Г. Технологическое обеспечение параметров состояния поверхностного слоя детали.- М.: Машиностроение, 1987. – 207 с.
14. Маталин А.А. Качество поверхности и эксплуатационные свойства деталей машин. – М. – Л.: Машгиз, 1956. – 252 с.
15. Маталин А.А. Технология механической обработки. – Л.: Машиностроение, 1977. – 462 с.
16. Физико-механические свойства безвольфрамовых твердых сплавов /Г. В. Самсонов, В. К. Витрянюк, Н.С. Равская и др.- В кн.: Технология изготовления изделий из твердосплавных смесей в условиях мелкосерийного производства. – К.: Респ. дом эконом. и науч.-техн. пропаганды, 1973, с. 60 – 64.
17. Хрульков В. А. Механическая обработка изделий из магнитных материалов в приборостроении. – М.: Машиностроение, 1966. – 185 с.
18. Колесов И.М. Основы технологии машиностроения.- М.: Высшая школа, 2001.-591 с.
19. Бодров Б.М. Основы технологии машиностроения.- М.: Машиностроение, 2005.-736 с.
20. Ящерицын П.И. Теория резания.- Мн.: Новое знание, 2006. - 528 с.
21. Макаров А.Д. Оптимизация процессов резания.- М.: Машиностроение, 1976.- 278 с.
22. Лоладзе Т.Н. Износ режущего инструмента.- М.: Машгиз, 1958. – 354 с.
23. Закс Л. Статистическое оценивание. – М.: Статистика, 1976. – 598 с.
24. Душинский В.В., Пуховский Е.С., Радченко С.Г. Оптимизация технологических процессов в машиностроении. – Киев: Техн.іка, 1977. – 175 с.
25. Малафеев Ю.М. Качество поверхности при лезвийной обработке сплава 50Н./В журн. «Вісник». Машинобудування. № 63, с. 32 – 35.
26. Соболь И.М., Статников Р.Б. ЛП-поиск и задачи оптимального конструирования. – В кн.: Проблемы случайного
поиска. – Рига: Знание, 1972, №1, с. 117 – 135.

.pdf