Зміст номерів

На даний момент 54 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.923


Лищенко1 Н.В. к.т.н., Ларшин2 В.П. д.т.н., проф.
1 - Одесская национальная академия пищевых технологий, г.Одесса, Украина;
2 - Одесский национальный политехнический университет, г.Одесса, Украина


ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРЕРЫВИСТЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ


Lishchenko N.1, Larshin V.2
1 - Odessa National Academy of Food Technology, Odessa, Ukraine;
2 - Odessa National Polytechnic University, Odessa, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )


OPTIMIZATION OF DISCONTINUED GRINDING WHEEL GEOMETRICAL PARAMETERS

 

Анотація. Розроблена і досліджена математична модель для визначення температури переривчастого шліфування з урахуванням геометричних параметрів переривчастих шліфувальних кругів (ПШК). Встановлено, що температура переривчастого шліфування містить дві складові: що безперервно зростає і періодичну імпульсну. Досліджений перехідний процес зміни температури, встановлена залежність для визначення часу перехідного процесу. Сформульований критерій оптимізації процесу – мінімальна температура переривчастого шліфування і встановлені закономірності її зміни. Розроблені рекомендації по вибору геометричних параметрів ПШК.


Ключові слова: переривчасте шліфування, температура, геометричні параметри переривчастих шліфувальних кругів .

 

1. Сипайлов В.А. Тепловые процессы при шлифовании и управление качеством поверхности / В.А. Сипайлов. — М.: Машиностроение, 1978. — 167 с.
2. Лищенко Н.В. Исследование влияния смазочно-охлаждающей жидкости на температуру шлифования // Тр. Одес. политехн. ун-та. — Одесса, 2011. — Вып. 2(36) . — С. 80 — 86.
3. Карслоу Г. Теплопроводность твердых тел / Г. Карслоу, Д. Егер. — М.: Наука, 1964. — 487 с.
4. Якимов А.В. Прерывистое шлифование / А.В. Якимов. — Киев—Одесса: Вища школа, 1986. — 175 с.
5. Технология машиностроения: Учебник / [Якимов А.В., Царюк В.Н., Якимов А.А. и др.] ; под ред. А.В. Якимова.— Одесса: Астропринт, 2001. — 608 с.

 

.pdf