Зміст номерів

На даний момент 53 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 539.3-616.31-76.29.55


Леоненко1 П.В. к.м.н., доц., Єщенко2 В.О.
1 - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
2 - НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна


СКІНЧЕНО-ЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ ІМІТАЦІЙНОЇ ТРЬОХВИМІРНОЇ МОДЕЛІ БІОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ «КІСТКОВА ТКАНИНА - ДЕНТАЛЬНИЙ ІМПЛАНТАТ - СУПРАКОНСТРУКЦІЯ»


Leonenko1 P., Eschenko2 V.
1 - The P.L. Shupik National Medical Academy of Post-graduate Education ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )
2 - The National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )


FINITE-ELEMENT ANALYSIS OF BIOMECHANICAL SIMULATION OF THREEDIMENSIONAL MODEL OF THE "BONE - DENTAL IMPLANT - SUPRACONSTRUCTION"


В даній роботі на сучасному рівні комп’ютерного та програмного забезпечення проведено розрахунково- теоретичний аналіз сил, напружень та деформацій біомеханічної системи «кісткова тканина - дентальний імплантат -
супраконструкція». Встановлено закономірності опороздатності кісткової тканини щелепи до функціональних навантажень дентальних імплантатів, що залежать від анатомічної будови альвеолярного відростку та будови
оклюзійної поверхні супраконструкцій. Розрахована площа контакту поверхні дентальних імплантів з кортикальною та губчастою кістковими тканинами різного об’єму, які визначають параметри опороздатності до деформацій у випадку складного виду напружено-деформованого стану кістки щелепи сполученої з імплантом.


Ключові слова: розрахунково-теоретичний біомеханічний аналіз, метод скінченних елементів, дентальні імплантати, опороздатність, напружено-деформований стан, зубо-щелепний апарат людини.


1. Зуабі О. Рентгенологічні зміни навколо імплантатів, що були негайно відновлені реставраціями, у пацієнтів з захворюваннями пародонту / О. Зуабі, Дж. Горвіц, М. Пелед, Е. Махтей // Імплантологія. Пародонтологія.
Остеологія. – 2010. – № 2 (18). – С. 37 – 39.
2. Roccuzzo M. Ten-year results of a three arms prospective cohort study on implants in periodontally compromised patients. Part 1: implant loss and radiographic bone loss / M. Roccuzzo, N. De Angelis, L. Bonino, M. Aglietta // Clin. Oral Impl. Res. 21, 2010; 490 – 496.

3. Мазур І. П. Біомеханічні аспекти кісткової тканини нижньої щелепи: клініко-експериментальне дослідження. Частина ІІ / І.П. Мазур, П.В. Леоненко // Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія. – 2010. – № 2 (18). – С. 8 –16.
4. Shahar R. Anisotropic Poisson’s ratio and compression modulus of cortical bone determined by speckle interferometry / R. Shahar, P. Zaslansky, M. Barak [et al.] // J. Biomech. – 2007. – Vol 40 (2). – P. 252-264.
5. Павленко О.В. Профілактика та медикаментозна корекція тканин протезного ложа і поля в період адаптації до протезів (метод. рекомендації) // Павленко О.В., Біда В.І., Дорошенко О.М. та співав. //., Київ – Наукова думка, 2011. – с.18.
6. Маланчук В. О. Вивчення біомеханіки нижньої щелепи на тривимірних комп’ютерних моделях методом скінченних елементів / Маланчук В. О., Копчак А. В., Крищук М. Г. // Вісник стоматології – 2009. - №3. – С. 56 – 62.
7. Онищенко В.С. Порівняльна характеристика різних методів ортопедичного лікування захворювань тканин пародонту / В.С. Онищенко, О.М. Дорошенко, П.В. Леоненко, М.В. Дорошенко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика.- К.,2007. – №16, кн.1. – С. 354 – 365.
8. Леоненко П.В. Впровадження алгоритму (протоколу) надання комплексної діагностично-лікувальної допомоги пацієнтам з генералізованим пародонтитом, остеопатіями та дефектами зубних рядів з використанням методу
дентальної імплантації / П.В. Леоненко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика.- К., 2012. – №21, кн.1. – С. 211 – 225.
9. Мандзюк Т. Огляд проблем комп’ютерного моделювання біомеханічних систем у стоматології / Т. Мандзюк, В. Вовк // Вісник Львів. Університету. Серія приклад. математ. та інформ. – 2008. – Вип. 14. – С. 105 – 122.
10. Трофименко О. А. Визначення напружено-деформованого стану тканин пародонту в залежності від ступеня атрофії альвеолярного відростка / О. А. Трофименко // Современная стоматология. – 2007. – № 1. – С. 115 – 118.
11. Цибенко О.С. Автоматизовані системи проектування та інженерних розрахунків в машинобудуванні / Цибенко О.С., Крищук М.Г. // Навчальний посібник. «Політехніка», НТУУ «КПІ», Київ, 2008, – 98 с.
12. Крищук М.Г. Імітаційне моделювання функціональних навантажень оклюзійної поверхні супраконструкцій з опорою на дентальні імплантати з метою визначення граничного стану напружень кісткових тканин щелепи людини / М.Г.Крищук, П.В. Леоненко, В.О. Єщенко // Матеріали 3-ї міжнародної конференції «Біомедична інженерія і технологія» 15 – 16 березня 2012р., Київ., 2012. – с.97-98.
13. Леоненко П.В. Створення і аналіз імітаційних 3D моделей біомеханічних систем "зуб - періодонт - щелепа" з метою експериментального вивчення змін їх біомеханіки у пацієнтів з генералізованим пародонтитом / П.В. Леоненко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – К.,2012. – №21, кн.4. – С. 40 – 57.
14. http: // www.materialise.com/mimics (accessed 28 February 2012)
15. ANSYS, Inc. Theory Reference. Canonsburg. 2004. p. 1067.

.pdf