Зміст номерів

На даний момент 54 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 620.178


Шукаєв С.М. д.т.н., проф., Гладский М.М. к.т.н., Шубін С.М.
НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна


ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ НАПРУЖЕНЬ НА ВТОМНУ МІЦНІСТЬ СТАЛІ 20


Shukayev S., Gladskiy М., Shubin S.
The National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )


EFFECT OF STRESS CONCENTRATION ON FATIGUE STRENGTH OF TYPE 20 STEEL


Досліджено вплив концентрації напруження на втомну міцність сталі 20. Втомні випробування здійснювалися на тонкостінних трубчатих зразках з концентратором і без концентратора. Втомна міцність зразків з концентратором
напружень була меншою за втомну міцність зразків без концентратора напружень. Вплив концентрації напружень на циклічну довговічність зразків був найбільшим за бази випробувань 106 циклів. Із збільшенням амплітуди напружень вплив концентратора на довговічність зменшувалась і сходила нанівець у діапазоні квазістатичного руйнування. В роботі розглянуто застосування силового підходу, правила Нейбера та правила Глінки до оцінки довговічності сталевих елементів конструкцій у діапазоні малоциклового навантажування за наявності концентраторів напруження. Результати розрахунку за силовим підходом та правилом Нейбера добре узгоджуються з дослідними даними.


Ключові слова: втомна міцність, концентрація напружень, крива втоми, сталь 20, тонкостінні трубчаті зразки.

 

1. ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали.- М.: Стандартформ, 2010. - 24 с.
2. ГОСТ 25.504-82 Расчеты и испытания на прочность. Методы расчета характеристик сопротивления усталости. - М.: Государственный комитет СССР по стандартам,1982. - 54 c.
3. Хейвуд Р.Б. Проектирование с учетом усталости / пер. с англ. Под ред. И.Ф. Образцова. М.: Машиностроение. 1969. - 504 с.
4. Коллинз Дж. Повреждение материалов в конструкциях. Анализ, предсказание, предотвращение: Пер. с англ. – М.: Мир, 1984.-624 с.
5. H. Neuber. Theory of stress concentration for shear-strained prismatical bodies with arbitrary non-linear stress-strain law. Trans. ASME, J. Appl. Mech. 1961;28:544-50.
6. Molski, K. and Glinka, G. A method of elastic-plastic stress and strain calculation at a notch root. Mater. Sci. Engng, 1981, 50, 93–100.
7. Glinka, G. Energy density approach to calculation of inelastic strain–stress near notches and cracks. Engng Fracture Mechanics, 1985, 22(3), 485–508.
8. Glinka, G. Calculation of inelastic notch-tip strain–stress history under cyclic loading. Engng Fracture Mechanics1985, 22(5), 839–854.
9. Shang DG, Yao WX, Wang DJ. A new approach to the determination of fatigue crack initiation size. Int J Fatigue 1998;20(9):683-7.


.pdf