Зміст номерів

На даний момент 54 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 681.121


Коробко І.В. к.т.н., доц.
НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна


МОДЕЛЮВАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ВИТРАТИ


Korobko I.
The National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )


MODELING OF ULTRASONIC TYPE FLOW RATE TRANSDUCERS


Стаття направлена на вирішення задачі створення дієвої системи енергозбереження шляхом організації ефективного вимірювання і обліку паливно-енергетичних ресурсів та води. Правильність вибраних принципів побудови
вимірювальних перетворювачів витрати і основних технічних рішень, прийнятих при цьому, запропоновано оцінювати не шляхом проведення великої кількості затратних експериментально-випробувальних робіт на макетах та лабораторних зразках, а здійсненням математичного та віртуального моделювань з використанням сучасних інформаційних технологій. В роботі розглядаються питання оцінки правильності вибору значень конструктивних параметрів вимірювальних перетворювачів витрати ультразвукового типу при їх проектуванні та подальших дослідженнях. Для проведення комплексних досліджень вимірювальних перетворювачів витрати та кількості розроблено спеціальне програмне забезпечення, що дозволяє проведення математичного моделювання приладів на їх базі. Особлива увага приділена дослідженню впливу гідродинамічних показників потоку на метрологічні характеристики приладу; оцінці статичної та динамічної характеристик; відношення швидкості, яку вимірює прилад, та середньої за потоком вимірювального середовища; оцінці похибок вимірювання.


Ключові слова: витрата, вимірювання витрати, ультразвукові вимірювальні перетворювачі, моделювання.

 

1. Коробко І.В. Проектування вимірювальних перетворювачів витрат паливно-енергетичних ресурсів та води. У зб. Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і
нафтогазопромислового обладнання. Івано-Франківськ: ФЕ і ІВТ, ІФНТУНГ. – 2008. – 191 с.
2. Кремлёвский П.П. Расходомеры и счетчики количества веществ: Справочник: Кн. 1./ – 5-е изд., пере раб. и доп. – СПб.: Политехника, 2002. – 410 с. 

3. Кремлёвский П.П. Расходомеры и счетчики количества веществ: Справочник: Кн. 2 / Под общ. ред. Е.А. Шорникова. – 5-е изд., пере раб. и доп. – СПб.: Политехника, 2004. – 412 с.
4. Прозоров М.А. Новые ультразвуковые расходомеры и теплосчетчики // Приборы и системы управления. – 1996. – №8. – С. 22 – 25.
5. Гліненко Л.К., Сухоносов О.Г. Основи моделювання технічних систем – Навч.посіб. – Львів, „Бескид Біт”, - 2003. – 176с.
6. Сван Т. Delphi 7. Библия разработчика. – К.-М.-СПб.: Диалектика, 2002. – 672 с.,
7. Разработка WINDOWS приложений на VisualBasic.NET и VisualC#.NET. – М.: Русская редакция, 2003. – 512с.
8. Филатов В.И. Гидродинамические погрешности ультразвукових расходомеров // Измерительная техника. 1996, № 9. – с. 36-37

 

.pdf