Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 57 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.715.2:664.8.022.6
Антонюк1 В. С. д.т.н., проф., Бондаренко2 М. О. к.т.н., доц., Хандюк2 М. В.
1 - НТУУ «Київський політехнічний інститут», м.Київ, Україна;
2 - Черкаський державний технологічний університет, м.Черкаси, Україна

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОЧОГО ІНСТРУМЕНТУ ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБНОГО ВИРОБНИЦТВА МОДИФІКУВАННЯМ ЙОГО ПОВЕРХОНЬ НІТРИДОМ ТИТАНУ

Antonyuk1 V., Bondarenko2 М., Handyuk2 N.
1 - The National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду );
2 - Cherkasy State Technological University, Cherkassy, Ukraine

INCREASE OF EFFICIENCY OF WORKING INSTRUMENT OF EQUIPMENT OF PROCESSING PRODUCTION AFTER MODIFICATION OF ITS SURFACES NITRITE OF TITAN

У роботі приведені результати підвищення ефективності робочого інструменту переробного обладнання шляхом формування на їх поверхнях плазмовим напиленням зносостійких покриттів на основі нітриду титану. Проведені дослідження та аналіз мікрогеометрії з використанням методів растрової електронної та атомно-силової мікроскопії. Показано, що отримані тугоплавкі покриття товщиною менше 100 нм покращують якість поверхні. Встановлено, що використовуючи електронно-променеву обробку можна отримати багатошарову нанометричну структуру, а також модифікувати поверхню робочих інструментів переробного устаткування зі сформованими на їх поверхнях плазмовим напиленням зносостійких покриттів на основі нітриду титану. Приведена методика прогнозування терміну безвідмовної експлуатації таких інструментів. Обговорюється можливий механізм осадження TiN на основі мікроскопічних даних по вивченню структури поверхні.

Ключові слова: газофазове осадження у вакуумі, нітрид титану, растрова електронна мікроскопія, атомно-силова мікроскопія

1. Bondarenko M.A., Handyuk N.V., Batrachenko A.V. ets. Prognostication the term of exploitation of workings elements of cutters and grinding downer after it finish pvd with the used of method of atomic force microscopy / M.A. Bondarenko, N.V. Handyuk, A.V. Batrachenko // Вісник Черкаського державного технологічного університету, Черкаси: ЧДТУ –2009. – P.111-113.
2. Тополянский П.А. Исследование адгезионных свойств и механизма образования покрытия, наносимого методомфинишного плазменного упрочнения. Часть 2 / П.А.Тополянский // Материалы 7-й Международной практической конференции-выставки «Технологии ремонта, восстановления и упрочнения деталей машин, механизмов, оборудования, инструмента и технологической оснастки» Санкт-Петербург. Изд. СПбГПУ – 2005. – С. 316-333.
3. Антонюк В.С. Повышение эксплутационных характеристик деталей машин и режущего инструмента покрытиями дискретной структуры. / В.С. Антонюк // Резание и инструмент в технологических системах. – Межд. науч.-техн. сборник. - Харков: НТУ “ХПИ” – 2007, Вып.73. – С. 20-24
4. Дубровська Г.М. Приклади застосування фізичних методів дослідження структури поверхні / Г.М. Дубровська, Г.В. Канашевич, Н.І. Божко // Сільхет: Шобуж Біпоні, Удоун Офсет Принтерс – 2007. – 248 с.
5. Бондаренко М.А. Применение метода атомно-силовой микроскопии в прогнозировании срока эксплуатации пьезоэлектрических преобразователей медицинских приборов / М.А. Бондаренко, Ю.Ю. Бондаренко, А.К Бабаев // Методологические аспекты сканирующей зондовой микроскопии. VII Междунар. семинар. Сб. науч. тр. – Минск. – 2006.– С.143–147.

.pdf