Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 54 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.73.016


Гожій С.П. д.т.н., доц., Кліско А.В. асп., Носенко А.І., асп.
НТУУ “Київський політехнічний інститут”, м. Київ, Україна

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ШТАМПУВАННЯ ОБКОЧУВАННЯМ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ АДАПТОВАНОЇ ЗАГОТОВКИ

Godziy S., Klisko A., Nosenko A.
The National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

IMPROVING THE EFFICIENCY OF ROTARY FORGING THROUGH THE USE OF AFFECTIVE ADAPTED BILLETS

Ефективність технологічних процесів обробки тиском залежить від форми і розмірів заготовки. Застосування заготовки з мінімальними вимогами підвищує ефективність виробництва. Для визначення такої заготовки введено поняття ефективної адаптованої заготовки (ЕАЗ). Загальними вимогами до заготовок є висока продуктивність і простота отримання. Зазначене відноситься до технологічних процесів штампування обкочуванням. Штампування обкочуванням проходять при ексцентричному прикладанні технологічного зусилля. Тому виникають додаткові спеціальні вимоги до особливостей заготовки. Мета статті визначити шляхи застосування заготовок мінімальної собівартості. Проаналізовані експериментальні результати штампування обкочуванням заготовок різних розмірів. Визначені найбільш ефективні діапазони відносних розмірів заготовки. Запропоновані технологічні процеси штампування обкочуванням, які не потребують спеціальної підготовки заготовок. Їх застосування забезпечує максимальну ефективність процесу і продуктивність, а також мінімальну собівартість виробу. Стаття є результатом експериментальних та теоретичних досліджень, що проводяться на кафедрі механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів Національного технічного університету України "КПІ".

Ключові слова: Штампування обкочуванням, технологічний процес, деформування, заготовка, обладнання, ефективність, продуктивність, собівартість.

1. Радченко С.Ю. Штампы для резки сортового проката на заготовки, длина которых меньше диаметра // С.Ю. Радченко, А.В. Филина; Кузнечно-штамповочное производство. -2000. -№10. С. 21-23.
2. Скрябин С.А. Изготовление поковок из алюминиевых сплавов горячим деформированием. (Монография) / С.А. Скрябин; – Киев: Издательство КВІЦ, 2004. – 346 с.
3. Пат. 30822 Україна, МПК B21D 37/00, B23D 23/00. Спосіб відокремлення заготовок обкатуванням: Пат. 30822 Україна, МПК B21D 37/00, B23D 23/00 Л.Т. Кривда, С.П. Гожій, Є.О. Кривда (Україна); Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут». - №u2007133371; Заявл. 30.11.2007; Опубл. 11.03.2008, Бюл. №5. – 7 с.
4. Матвийчук В.А. Совершенствование процессов локальной ротационной обработки давлением на основе анализа деформируемости металлов. Монография. / В.А. Матвийчук, И.С. Алиев; – Краматорск : ДГМА, 2009. – 268 с.
5. Гожий С.П. Штамповка с обкатыванием как способ ресурсосбережения // С.П. Гожий, Л.Т. Кривда. Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2006. - № 2(46). - С. 55-60.
6. Пат. 57086 Україна, МПК B21D 22/02 (2006.1), B21D 37/00. Спосіб виготовлення деталей методом обкочування: Пат. 57086 Україна, МПК B21D 22/02 (2006.1), B21D 37/00. С.П.Гожій, Є.О.Кривда, К.О.Хільченко, А.В.Кліско (Україна); Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут». - №u2010 08840; Заявл. 15.07.2010; Опубл. 10.02.2011, Бюл. №3. – 5 с.
7. Пат. 66808 Україна, МПК B21D 37/00 (2006.1). Спосіб виготовлення деталей: Пат. 66808 Україна, МПК B21D 37/00. С.П.Гожій, А.В.Кліско, Р.М.Ландар, А.І.Носенко (Україна); Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут». - №u2011 03804; Заявл. 29.03.2011; Опубл. 25.01.2012, Бюл. №2. – 5 с.

.pdf