Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 53 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 539.3
Бабенко А.Є. д.т.н., проф., Лавренко Я.І. ас.

НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна

ОЦІНКА МІЦНОСТІ ЧАШКИ ЛАБОРАТОРНОЇ ЦЕНТРИФУГИ ТА ВПЛИВУ КОНСТРУКТИВНО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ

Babenko A., Lavrenko Ia.
The National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

ESTIMATION OF A CENTRIFUGE ROTOR STRENGTH AND ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF CONSTRUCTIVE AND TECHNOLOGICAL PARAMETERS

В статті досліджена конструкційна міцність чашки центрифуги. Основними елементами дослідження являються напружено-деформований стан чашки, який визначається її конструктивними особливостями та вплив на міцність чашки технології її виготовлення. В статті приведені результати числового моделювання напружено-деформованого стану і результати мікро та макро структурного аналізу, які дозволили оцінити вплив технології виготовлення.

Ключові слова: руйнування, ротор центрифуги, напруження, концентрація напружень

.pdf