Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 57 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 519.6.681.888
Джемелінський1 В.В. к.т.н., проф., Конашевич2 Г.Ю. д.т.н., Лесик1 Д.А. асп.
1-НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна;
2-Черкаський державний технологічний університет», м. Черкаси, Україна

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРНО– УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОЗДОБЛЮВАННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ

Dzhemelinsnky1 V., Konashevych2 G., Lesyk1 D.
1-The National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду );
2-The Cherkassy State Technological University ", Cherkasy, Ukraine

PERSPECTIVES USE OF LASER-ULTRASONIC FINISHING AND STRENGTHENING OF THE SURFACES DETAILS

Розглянуто перспективи використання комбінованого лазерно-ультразвукового оздоблювально-зміцнювальної обробки деталей, де реалізується дія на металеву поверхню лазерно-ультразвукових джерел енергії, що дозволяє не тільки поліпшити параметри поверхневого шару оброблюваних деталей, а й оптимізувати характеристики модифікованих поверхонь для створення конкурентоспроможної продукції. Приведені методика та результати експериментальних досліджень впливу імпульсного лазерного випромінювання без оплавлення і ультразвукових коливань на зміну мікро - і нанорельєфу, мікротвердості поверхневого шару деталей з бронзи марки БрАЖ9-4.

Ключові слова: лазерно-ультразвукова обробка, обробка без оплавлення, мікротвердість, мікрорельєф, нанорельєф

.pdf