Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 56 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 539.3
Ярмолюк В.В. студ., Трубачев С.І. к.т.н, доц.
НТУУ “Київський політехнічний інститут”, м. Київ, Україна

ЗГИНАННЯ ТРИШАРОВИХ ПЛАСТИН З ЖОРСТКИМ ЗАПОВНЮВАЧЕМ НА ПРУЖНІЙ ОСНОВІ

Jarmoljuk V.V., Trubachev S.І.
The National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

BENDING OF THREE-LAYER PLATES WITH A RIGID FILLER ON ELASTIC BASE

Розглянуто згин пружної тришарової пластин з жорстким заповнювачем,яка покоїться на пружній основі. Для опису кінематики несучих шарі прийняті гіпотези Кірхгофа. Реакція основи описується моделлю Вінклера. На контурі пластини передбачається наявність жорсткої діафрагми, що перешкоджає відносному зсувушарів. Проведено чисельний розрахунок тришарової пластини МСЕ пакетом Femap-NASTRAN Була визначена залежність прогину від коефіцієнта жорсткості основи. Були наведені рекомендації про вибір коефіцієнта жорсткості на основі прогину.
Ключові слова: згин, тришарова пластина, жорсткий заповнювач, пружна основа

.pdf