Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 54 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 658.512.26
Лапковський1 С.В. к.т.н., доц., Савлюк1 С.А. Солдатова2 М.О.
1-НТУУ«Київський політехнічний інститут», м.Київ, Україна;
2-Київський індустріальний технікум, м.Київ, Україна

КІЛЬКІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ

Lapkovs'kij S.1, Savljuk S.1, Soldatova M.2
1-The National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )
2-Kyiv industrial technical school, Kyiv, Ukraine

QUANTITATIVE ESTIMATION OF DFM

Розглянуто основні і допоміжні показники технологічності виробів та принципи кількісного оцінювання останньої. Результатом кількісного оцінювання технологічності із використанням інженерно-розрахункових методів є формування цільової функції і алгоритму забезпечення технологічності, що придатні для ухвалення рішень по вдосконаленню конструкції виробу. Для достатньо глибокого аналізу технологічності конструкції виробу і для розробки на його основі засобів з її подальшого вдосконалення абсолютні показники необхідні, але недостатні, до того ж, деякі з них можливо визначити тільки після остаточного виготовлення виробу. Тому при технологічній підготовці виробництва доволі часто необхідно використовувати допоміжні відносні показники технологічності, такі, як коефіцієнт використання, коефіцієнт нормалізації та коефіцієнт повторюваності. Визначення цих показників розглянуто на прикладі структурного розподілу деталей металорізальних верстатів.

Ключові слова: технологічність, виріб, оцінювання

.pdf