Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 57 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621:658


Веселовська Н. Р. д.т.н., доц.
Вінницький національний аграрний університет, м.Вінниця, Україна

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВЕРСТАТНИХ КОМПЛЕКСІВ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ В МАШИНОБУДУВАННІ

Veselovska N.
Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

ANALYSIS OF CURRENT MACHINE-TOOL COMPLEXES MACHINING IN ENGINEERING

Анотація. Механообробне обладнання є одним з головних чинників, що визначають розвиток народного господарства країни. Ефективність його використання безпосередньо впливає на виробництво нових машин для всіх галузей промисловості, сільського господарства тощо, а це характеризує рівень життя суспільства. В даний час жодна країна
не виробляє всієї потрібної номенклатури обладнання, спеціалізуючись лише на деяких його типах. Проте рівень розвитку сучасного виробництва вимагає використання практично всієї номенклатури механообробного та супутнього допоміжного обладнання. Тому ознайомлення з тенденціями розвитку і функціональними можливостями верстатів не
лише викликає інтерес, але й є необхідним при розробці і виготовленні сучасних машин. Верстатні комплекси є якісно новим рівнем технічного оснащення і організації виробничих процесів, які визначаються використанням не тільки високоавтоматизованого основного, а й допоміжного технологічного обладнання.
У статті розглянуто аналіз сучасного стану верстатних комплексів механічної обробки в машинобудуванні. Запропоновано класифікацію верстатних комплексів.


Ключові слова: верстат, верстатний комплекс, технологічне обладнання, виробничий процес, класифікація, ефективність.

 

1. Агрегатно-модульне технологічне обладнання : в 3-х ч. [кол. авторів під ред. Ю. М. Кузнєцова]. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2004. - I ч. - 442 с; II ч. - 286 с; ІІІ ч. - 507 с.
2. Базров Б. М. Основы технологии машиностроения / Б. М. Базров. - М.: Машиностроение, 2007. - 736 с.
3. Веселовська Н. Р. Перспективи розвитку гнучких комп’ютерно-інтегрованих виробничих систем / Н. Р. Веселовська, В. Б. Струтинський, О. В. Зелінська // “Наукові нотатки”: Міжвузівський збірник (за напрямом “Інженерна механіка”), Луцьк: Луцький державний технічний університет.-2009. - Випуск № 25, частина 1.- С.53-64.
4. Орлов А. И. Теория принятия решений: [учебное пособие] / А. И. Орлов. – М.: „Март”, 2004. – 656 с.
5. Павленко І.І. Промислові роботи:основи розрахунку та проектування/ І. І. Павленко. Кіровоград : КНТУ, 2007. –420с.
6. Пуховский Е. С. Технологические основы гибкого автоматизированного производства / Пуховский Е. С. - К.: Выща школа, 1989. - 240 с.
7. Схиртладзе А. Г. Металлорежущие станки с программным управлением и подготовка программ / А. Г. Схиртладзе , В. И. Соколов. - Харьков.: ХПИ,1992. - 255 с.
8. Шарин Ю. С. Станки с числовым управлением. М.: Машиностроение, 1976. 149 с.
9. Шпур Г.Н., Краузе Ф. Л. Автоматизированное проектирование в машиностроении. - М.: Машиностроение, 1988. -648с.

.pdf