Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 53 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621:9.04


Коваленко Ю.І., Бондаренко М.О. к.т.н, доц., Бондаренко Ю.Ю. к.т.н., доц.
Черкаський державний технологічний університет, м.Черкаси, Україна

ВПЛИВ РЕЖИМІВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОЧИЩЕННЯ П‘ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ЯКІСТЬ СФОРМОВАНИХ НА ЇХНІХ ПОВЕРХНЯХ СРІБНИХ ЕЛЕКТРОДІВ

Kovalenko Ju., Bondarenko M., Bondarenko Ju.
Cherkassy State Technological University, Cherkassy, Ukraine, ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

INFLUENCE OF MODES OF ULTRASONIC CLEANING OF THE PIEZOELECTRIC ELEMENTS ON QUALITY OF THE SILVER ELECTRODES FORMED ON SURFACES

Розглянуто вплив режимів ультразвукового очищення поверхонь зразків п‘єзоелектричних елементів перед нанесенням на них срібних електродів методом термічного осадження у вакуумі. Експериментально встановлено зменшення відносної площі забруднень з 74% до 38% для поверхні зразків, очищених хіміко-механічним методом, тоді як зменшення відносної площі забруднення для поверхонь зразків, очищених ультразвуком становило від 56% до 12%. При цьому, відносна трещинуватість поверхонь зразків після хіміко-механічного очищення в промислових умовах залишилася на рівні початкових зразків, тоді як для зразків поверхня яких очищалася ультразвуком в середовищі спиртового розчину олеїнової кислоти відносна трещинуватість збільшилася з 3% до 53-58%. Показано, що основними параметрами, які здійснюють суттєвий вплив на якість поверхні, яка підлягає очищенню є час очищення та потужність ультразвукового генератора, значення яких обираються виходячи із значень частоти на якій відбувається процес очищення.

Ключові слова: п‘єзоелектрична кераміка, ультразвукове очищення, атомно-силова мікроскопія

1. Шарапов В.М. Пьезокерамические преобразователи физических величин / В.М. Шарапов, М.П. Мусиенко, Е.В. Шарапова – Черкассы: ЧГТУ, 2005. – 595 с.
2. Шарапов В.М. Пьезоэлектрические преобразователи. Справочное пособие / В.М.Шарапов, И.Г. Минаев,
Ю.Ю. Бондаренко, Т.Ю. Кисиль, М.П. Мусиенко, С.В. Роттэ, И.Б. Чудаева. Под ред. Шарапова В.М. - Черкассы: ЧГТУ, 2004. – 435 с.
3. Балкевич В.Л. Техническая керамика / В.Л.Балкевич, М.: Стройиздат, 1984. – 256 с.
4. Фролов В.А. Анализ и оптимизация в прикладных задачах конструирования РЭС / В.А.Фролов. – К.: Выcшая школа, 1991. – 310 с.
5. Фелдман Л. Основы анализа поверхности и тонких пленок / Л.Фельдман, Д.Майер. - М.: Мир, 1989. - 344с.

.pdf