Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 59 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 539.3


Чемерис О.М. к.т.н., доц.
НТУУ “Київський політехнічний інститут“, м. Київ, Україна

КОЛИВАННЯ КРУГЛИХ КІЛЬЦЕВИХ ПЛАСТИН З КОВЗНОЮ ОПОРОЮ

Chemeris O.
The National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Instityte”, Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

VIBRATION OF THE CIRCULAR ANNULAR PLATE WITH

Кругла кільцева пластина закріплена жорстко по внутрішньому краю і має ковзну опору по зовнішньому торці. В роботі визначаються власні частоти та радіуси вузлових діаметрів для симетричних і несиметричних коливаннях пластинки. При рішенні задачі використані функції Бесселя різного роду нульового і першого порядку. Для кожної форми коливань з числом вузлових діаметрів n=0.1,2 складені частотні рівняння та рівняння для визначення положення вузлових кілець. Проведені обчислення власних частот та радіусів вузлових кілець в випадку , коли число вузлових діаметрів n=0.1,2, а число вузлових кілець s=0.1,2.Робота може бути використана для визначення власних частот і радіусів вузлових діаметрів для різного типу коливань днища поршня двигуна внутрішнього згорання.

Ключові слова: пластинка ,ковзна, частоти, формы.

1. Сахаров И.Е. Частоти собственных колебаний кольцевых пластинок, Известия АН СССР, ОТН, №5, 1957.
2. Сахаров И.Е. Динамические жёсткости в теории осесимметричных колебаний круглых и кольцевых пластинок, Известия АН СССР, Механика, №5, 1959.
3. Гонткевич В.С. Собственные колебания пластинок. Справочное пособие.-К: Наукова думка,1964,-287с.
4. Справочник по динамике сооружений. Под ред. Б.Г.Коренева, И.М.Рабиновича.- М:Стройиздат,1972,-511с.
5. Вайнберг Д.В. Справочник по прпочности,устойчивости и колебаниям пластин.-К : Будівельник, 1973,- 487с.
6. Коренев В.Г. Некоторые задачи теории упругости и теплопроводности, решаемые в бесселевых функциях.-М: Физматгиз,1969,-358с.

.pdf