Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 59 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 539.4


Крищук М.Г. д.т.н., проф., Ориняк А.І. студ.
НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ ,Україна

ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИК РОЗРАХУНКУ σ ref ДЛЯ ТРУБИ З НАСКРІЗНОЮ ПОПЕРЕЧНОЮ ТРІЩИНОЮ ПРИ КОМБІНОВАНОМУ НАВАНТАЖЕННІ СИЛОЮ, МОМЕНТОМ І ТИСКОМ. ЧАСТИНА: I

Kryshchuk M., Orynyak A.
The National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

RATIONALE METHODOLOGIES CALCULATING ref σ FOR THROUGH-WALL CRACKED PIPES LOAD BY COMBINATIONFORCE, BENDING MOMENT AND PRESSURE. PART:I

Основним елементом трубопровідної конструкції являється труба. В даній статті розглядається випадок труби із наскрізною коловою тріщиною різних розмірів та різним відношенням середнього радіуса до товщини стінки труби. Особливістю роботи, що виділяє її від існуючих підходів, є розгляд комбінованого навантаження тиском, силою та поперечним моментом, що відповідає практичним потребам. В роботі розкрита еволюція методів течії перед руйнуванням та проводиться аналіз існуючих методів визначення граничного навантаження (limit load). Особливу увагу приділено застосуванню програмного комплекса Abaqus побудованому на теорії метода скінченних елементів, за допомогою якого проводиться порівняння результатів аналітичних методів із чисельними розв’язками в системі Abaqus v.6.11 (ліцензія Фрайбурського університету ”ІВМ”). Великої уваги заслуговує безпосередньо огляд аналітичних методів. Дається обґрунтований аналіз та виділяються суттєві переваги одних методів над іншими.

Ключові слова: труба із наскрізною коловою тріщиною, течія перед руйнуванням, граничний стан,, залишкові напруження.

 

1. Folias ES. A circumferential crack in a pressurized cylindrical shell. Int J Fract Mech 1967;3:1-11
2. Paris PC, Tada H. The application of fracture-proof design methods using tearing-instability theory to nuclear piping postulating circumferential through-wall cracks. NUREG/CR-3464; 1983
3. Sim, R.G. (1968) Creep of structures, PhD Dissertation, University of Cambridge, UK
4. Ainsworth R.A. The assessment of defects in structures of strain hardening material // Engng Fract. Mech.-1984.- V.19 .-P. 633-642
5. О двукритериальном подходе к оценке предельной несущей способности тела с трещиной / Красовский А.Я., Махутов Н.А., Орыняк И.В., Тороп В.М.// Пробл. машиностр. и автомат.-1992.-N 4-5.-C.92-100
6. Anderson R.V., Sullivan T.L. Fracture mechanics of through cracked cylindrical pressure vessels. NACA. TN D-3252, 1966
7. Andrade, E. Q. and Benjamin, A. C., 2004 “Structural Evaluation of Corrosion Defects in Pipelines: Comparison of FE Analyses and Assessment Methods”, 14th International Offshore and Polar Engineering Conference, ISOPE 2004, pp. 120-127 , May 2004
8. Yun-Jae Kim, Nam-Su Huh, Yong-Jin Kim. Reference stress based elastic-plastic fracture analysis for circumferential through-wall cracked pipes under combined tension and bending // Engineering Fracture Mechanics. - 2002. – 367-388:69
9. American Petroleum Institute API 579, Recommended Practice for Fitness for Service.
10. Орыняк И.В., Агеев С.М. “Расчет ref  для поперечных дефектов сложной формы в трубах”// Институт проблем прочности им. Г.С.Писаренко НАН Украины, Киев, Украина.
11. ABAQUS version 6.11 Users manual. RI: Hibbitt, Karlsson & Sorencen Inc.2011
12. Fitness-for-Service FITNET. European Fitness-for-Service Network

.pdf