Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 58 гостей на сайті
Ulti Clocks content


УДК 621.992.7
Добрянський С.С. к.т.н., доц.
НТУУ “Київський політехнічний інститут”, м. Київ, Україна

СИЛИ І ТОЧНІСТЬ ПРИ НАРІЗУВАННІ РІЗЬБ ГОЛОВКАМИ

Dobrianskyi S.
The National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду )

FORCES OF CUTTING AND ACCURACY AT THREADING GROOVES BY HEADS

Приведені результати експериментальних досліджень точності різьб, нарізуваних головками з круглими гребінками, та сил різання. Досліджувалась точність приведеного середнього діаметра різьби та крутні моменти , їх поле розсіювання і закони роз приділення при нарізуванні різьб повного і неповного профілю (під наступне обкатування). Наведені графіки залежності точності нарізуваних різьб від сил різання. Установлений кореляційний зв’язок між ними, отримані рівняння регресії. Рис.3.

Ключові слова: зовнішня різьба, головка, сили різання, точність, формули, графіки.

1. Добрянський С.С. Визначення кінематичних задніх кутів при нарізуванні внутрішніх різьб головками. Вісник НТУУ
«КПІ». Серія машинобудування. № 63. Київ 2011, с.23-30.
2. Добрянський С.С., Бабій Д.О. Вплив різних факторів на точність внутрішніх різьб, нарізуваних головками.Приднепровский научный вестник №1(104)2010. Днепропетровск. 2010. Ст. 24-29.
3. Добрянський С.С. Нарізування крупних внутрішніх різьб різьбонарізними головками. Вісник НТУУ «КПІ». Серія машинобудування. № 58. Київ 2010, с.30-35.
4. Мордэкэй Езекиел и Карл А.Фокс. Методы анализа корреляций и регрессий. Статистика. М., 1966.
5. Смирнов Н.В., Дунин-Барковский И.В. Курс теории вероятностей и математической статистики для технических приложений. Наука. М.,1969.

.pdf