Зміст номерів

На даний момент 53 гостей на сайті
Ulti Clocks content


Повні тексти статей (pdf) на сайті http://journal.mmi.kpi.ua/

2014. Зміст №1 (70)

Титульний 

Зміст 

Банаш М., Антоняк П.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ЛИНИИ ВСАСЫВАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ...5

Петраков Ю.В.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ВРЕЗНОГО КРУГЛОГО ШЛИФОВАНИЯ НА СТАНКАХ С ЧПУ ...10

Равська Н.С., Воробйов С.П.

ВІДХИЛЕННЯ ПРОФІЛЮ ЗУБА АРОЧНОГО КОЛЕСА ВІД ЕВОЛЬВЕНТНОГО ПРИ ФОРМОУТВОРЕННІ ТОРЦЕВИМИ РІЗЦЕВИМИ ГОЛОВКАМИ ...19

Ямшинський М.М., Федоров Г.Є., Платонов Є.О., Радченко К.С.

ОКАЛИНОСТІЙКІСТЬ ХРОМОАЛЮМІНІЄВИХ СТАЛЕЙ І РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРИЧНИХ ДІАГРАМ ....25

Антонюк В.С., Храпатий С.В., Білокінь С.О., Андрієнко В.О.

ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ НАНОСТРУКТУР НА ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ПОВЕРХНЯХ ТЕРМІЧНИМ ВИПАРОВУВАННЯМ У ВАКУУМІ ....31

 

Бабенко А.Є., Лавренко Я.І., Куренков М.М.

ВПЛИВ СТАТИЧНОГО І ДИНАМІЧНОГО ДИСБАЛАНСУ НА КОЛИВАННЯ ВАЛУ ЦЕНТРИФУГИ З ВРАХУВАННЯМ ГІРОСКОПІЧНИХ ЕФЕКТІВ ...36

Конюхов О.С.

РОЗРАХУНКОВА МЕТОДИКА ПРИВЕДЕННЯ ЦИЛІНДРОВИХ СЕКЦІЙ РІДИННИХ РАКЕТ-НОСІЇВ ДО ГЛАДКООБОЛОНКОВИХ АНАЛОГІВ ....43

Узунов А.В.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАДАЧИ ИСПЫТАНИЙ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ЕЕ РЕШЕНИЯ .....50

Чемерис О.М.

КОЛИВАННЯ ЕЛІПТИЧНОЇ ПЛАСТИНКИ ....58

Калюжний В.Л., Олександренко Я.С., Куліков І.П.

РОЗРАХУНКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДКРИТОЇ РОЗДАЧІ ТРУБЧАСТИХ ЗАГОТОВОК ....63

Лисюк Д.С., Талімонова О.Ю., Трубачев С.І.

ПРО УДАРНЕ ЗБУРЕННЯ КОЛИВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У ВАЖКИХ МАШИНАХ ....69

Можаровская Т.Н., Можаровский В.Н.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТРЕТЬЕГО ИНВАРИАНТА ДЕВИАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО СТАТИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ ....75

Семінський О.О., Жаркой Р.В., Семінська Н.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ФІЛЬТРУВАННЯ ВОЛОКНИСТИХ СУСПЕНЗІЙ З ВОЛОКОН ПЕРВИННОЇ І ВТОРИННОЇ ПЕРЕРОБКИ.... 80

Беднарчук С.

ЦИКЛОИДАЛЬНАЯ ПЛАНЕТАРНАЯ ТРАНСМИССИЯ ...84

Каиров А.С., Лимарь А.А., Анастасенко С.Н.

ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД ....88

Дьомін Ю.В., Заховайко О.П., Черняк Г.Ю., Шевчук П.А.

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ РЕЙКОВИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ...94

Луговський О.Ф., Ляшок А.В., Гришко І.А.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ УЛЬТРАЗВУКОВОГО РОЗПИЛЕННЯ В ТОНКОМУ ШАРІ В КАМЕРУ З НАДЛИШКОВИМ ТИСКОМ ...99

Калюжный А.В.

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ОТВЕРСТИЯ КОНИЧЕСКИМ ПУАНСОНОМ В ТОЛСТОЛИСТОВЫХ ЗАГОТОВКАХ ....106

Ткач П.М.

ВИРОБНА ПОВЕРХНЯ ТА ВЕРСТАТНЕ ЗАЧЕПЛЕННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПРЯМОЗУБИХ СИНУСОЇДАЛЬНИХ ПЕРЕДАЧ ....112

Бородій Ю.П.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗНОШУВАННЯ НОЖІВ ДЛЯ РІЗАННЯ ДРОТУ ....122

Сиротюк А.М., Дмитрах І.М.

ОЦІНЮВАННЯ МІЦНОСТІ ТА РИЗИКУ РУЙНУВАННЯ ТРУБОПРОВОДУ ЗА ДІЇ ВОДЕНЬВМІСНИХ СЕРЕДОВИЩ ....130

Шидловський М.С., Літун Ю.М., Шпак Д.Ю.

ВПЛИВ УШКОДЖЕНЬ МАЛОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ НА ДЕФОРМАЦІЇ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ ПРИ ЗОВНІШНІХ НАВАНТАЖЕННЯХ ....137

Верба І.І.

РОЗШИРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ВЕРСТАТІВ ПРИ ОБРОБЦІ СКЛАДНОПРОФІЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ ...143

Даниленко О.В.

АНАЛІЗ ВПЛИВУ МЕТОДИК РОЗРАХУНКІВ НА ОДЕРЖУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ....148

Молтасов А.В., Мотрунич С.И.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧИСТОГО ИЗГИБА ПОЛОСЫ ПРИ БОЛЬШИХ ДЕФОРМАЦИЯХ НА ОСНОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ ПЛАСТИЧНОСТИ ...152

Скібінський О.І., Гуцул В.І., Гнатюк А.А.

ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ІСНУВАННЯ СПРЯЖЕНОЇ ОГИНАЮЧОЇ СІМЕЙСТВА ЕКВІДИСТАНТ ДО ВКОРОЧЕНИХ ЕПІЦИКЛОЇД В ЦИКЛОЇДАЛЬНІЙ ПЕРЕДАЧІ ВНУТРІШНЬОГО ЗАЧЕПЛЕННЯ ....159

Коробко И.В., Писарец А.В.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ УРАВНОВЕШИВАЮЩЕЙ СИЛЫ ТУРБИННОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РАСХОДА ....166