Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 61 гостей на сайті
Ulti Clocks content


Н.К. Кучер, В.Н. Кучер Вариант критерия прочности Филоненко-Бородича для структурно-неоднородных материалов

Н.К. Кучер, В.Н. Кучер Вариант критерия прочности Филоненко-Бородича для структурно-неоднородных материалов

Hits:
2597

Answer

УДК 539.4


Н.К. Кучер, д-р техн.наук, проф., В.Н. Кучер мл.научн.сотр.,
Институт проблем прочности им Г.С. Писаренко НАН Украины, г. Киев, Украина


ВАРИАНТ КРИТЕРИЯ ПРОЧНОСТИ ФИЛОНЕНКО-БОРОДИЧА ДЛЯ СТРУКТУРНО-НЕОДНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ


Поданий варіант критерія міцності Філоненко-Бородіча для матеріалів, що чинять різний опір розтягу та стиску. Запропоновані нові  інтерполяційні формули, апроксимуючі значення граничної поверхні, виходячи із співвідношень, котрі пов’язують інтенсивність напруження та гідростатичний тиск для двох кутів виду девіатора напружень.


A variant of the Filonenko-Borodich fracture criterion for materials with different tensile and compressive strength is presented. New interpolation formulae are proposed. They approximate the values of limiting surface depending on the relations that associate stress intensity and hydrostatic pressure for two angles of the stress deviator type.

.pdf

Категорія

Tags for this item