Зміст номерів

На даний момент 12 гостей на сайті
Ulti Clocks content


С.В. Лапковський, М.О. Солдатова, І.С. Трудько Відпрацювання конструкції виробу на технологічність ¾ один із найважливіших етапів технологічної підготовки виробництва

С.В. Лапковський, М.О. Солдатова, І.С. Трудько Відпрацювання конструкції виробу на технологічність ¾ один із найважливіших етапів технологічної підготовки виробництва

Hits:
2694

Answer

УДК 658.512.26


С.В. Лапковський, канд.техн.наук, М.О. Солдатова, І.С. Трудько,
НТУ України „Київський політехнічний інститут” м.Київ, Україна


ВІДПРАЦЮВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ВИРОБУ НА ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ - ОДИН ІЗ НАЙВАЖЛИВІШИХ ЕТАПІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА


Відпрацювання на технологічність конструкцій виробів, вузлів, складальних одиниць та деталей є одним з найважливіших етапів технологічної підготовки виробництва. Не дивлячись на те, що відпрацювання нового виробу на технологічність є дуже важливою проблемою і без нього просто неможливе існування будь-якого сучасного виробництва в галузі машинобудування, аналіз літературних джерел вказує на те, що до теперішнього часу немає єдиної відпрацьованої системи, єдиних методологічних основ відпрацювання виробів на технологічність. Наведені приклади вказують на те, що відпрацювання конструкцій виробів на технологічність дозволяє отримати принципово нові можливі конструкції виробів, які є значно простіші, дешевші і надійніші.


Working on design manufacturability of products, components, assembly units and parts is one of the most important stages developed. Despite the fact that the testing of new products for manufacturability is a very important issue and it is simply impossible without the existence of a modern production of machinery, the literature indicates that to date no single exhaust system, out the common methodological basis products for manufacturability. The examples indicate that working out designs for manufacturability of products allows to obtain fundamentally new possible designs products that are much simpler, cheaper and more reliable.

.pdf

Категорія

Tags for this item