Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 35 гостей на сайті
Ulti Clocks content


Т.Н. Можаровская, В.Н. Можаровский, Н.И. Штефан О взаимосвязи основных характеристик ползучести и долговечности конструкционных материалов

Т.Н. Можаровская, В.Н. Можаровский, Н.И. Штефан О взаимосвязи основных характеристик ползучести и долговечности конструкционных материалов

Hits:
2358

Answer

УДК 539.388.1


Т.Н. Можаровская, канд.техн.наук, доц., В.Н. Можаровский, канд.техн.наук, доц.,
Н.И. Штефан, канд.техн.наук, доц.,
НТУ Украины «Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина


О ВЗАИМОСВЯЗИ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛЗУЧЕСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ


В статті представлені закономірності деформування сталі 15Х2МФА (Т=5500 С) при довготривалому статичному навантаженні. Встановлено залежність між мінімальною швидкістю деформації повзучості і часом до руйнування конструкційних матеріалів. Виконаний комплекс досліджень дозволить в подальшому розробити експериментально обґрунтовані підходи щодо оцінки ресурсу конструкційних матеріалів з урахуванням ряду експлуатаційних факторів.


The paper presents the regularities of deformation in steel 15Kh2MFA (T = 5500 С) under long-term static loading. The relationship between the minimum strain rate in creep and the time to fracture of structural materials has been established. A complex set of the performed investigations will make it possible to further develop the experimentally justified approaches for assessing the life of structural materials with consideration of a number of service factors.

.pdf

Категорія

Tags for this item