Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 77 гостей на сайті
Ulti Clocks content


И.М. Хоменко, В.А. Сафонов, А.М. Хоменко Вопросы методологии монтажа системы основных кранов для Укрытия-2

И.М. Хоменко, В.А. Сафонов, А.М. Хоменко Вопросы методологии монтажа системы основных кранов для Укрытия-2

Hits:
2334

Answer

УДК 621.874, УДК 62.863


И.М.Хоменко асп., В.А.Сафонов д-р техн.наук, проф., А.М.Хоменко асп.
Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности, г.Севастополь, Украина


ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ МОНТАЖА СИСТЕМЫ ОСНОВНЫХ КРАНОВ ДЛЯ УКРЫТИЯ-2


У цій статті розглядаються можливі методи підйому систем основних кранів всередині захисних оболонок над місцями великих радіаційних аварій. На прикладі проекту «Укриття-2» автори систематизують основні інженерні проблеми, які будуть актуальними при будівництві захисних оболонок над будь-якими іншими місцями радіаційних аварій. Основна увага приділяється методології підйому системи основних кранів для демонтажу зруйнованого обладнання та споруд. У даній роботі пропонується використовувати один з трьох можливих варіантів підйому за допомогою «strand jacks». Особливий акцент робиться на методі «самопідйому» «strand jacks» по натягнутих тросах. За попередніми оцінками даний метод вимагає найменших витрат на підготовку і демонтаж вантажопідйомного обладнання після проведення робіт.


This article discusses the possible methods of lifting systems, the main cranes inside the protective shell over the places of major radiation  accidents. By the example of the "Shelter-2" authors systematize the basic engineering problems that will be relevant in the construction of protective sheaths over any other duty of radiation accidents. Focuses on the methodology of the main crane system for dismantling of the destroyed equipment and facilities. In this paper, we propose to use one of three possible options for recovery with the help of «strand jacks». Special emphasis is placed on the “self-lifting” method« strand jacks » on the stretched rope. According to preliminary estimates, this method requires the lowest costs for preparation and dismantling of lifting equipment after work.

.pdf

Категорія

Tags for this item