Зміст номерів

Google Scholar

На даний момент 58 гостей на сайті
Ulti Clocks content


В.А. Пасечник, А. Джадидиан, В.С. Парненко Формализованный синтез вариантов последовательностей обработки отверстий

В.А. Пасечник, А. Джадидиан, В.С. Парненко Формализованный синтез вариантов последовательностей обработки отверстий

Hits:
2720

Answer

УДК 621.91;004.9


В.А.Пасечник д-р техн.наук, проф., А.Джадидиан, В.С.Парненко, инж.
НТУ Украины „Киевский политехнический институт”, г.Киев, Украина


ФОРМАЛИЗОВАННЫЙ СИНТЕЗ ВАРИАНТОВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ


Представлений спосіб опису обмежень послідовності виконання технологічних переходів обробки отворів у виді відповідних матриць та графів. Показано, як запропонований опис може бути використаний для формалізованого синтезу варіантів послідовності обробки отвору. Дані принципи виділення з технологічно довільних порядків обробки економічно переважних. Наведено опис нового програмного забезпечення, що реалізує пропоновані моделі та процедури для автоматизації синтезу частини технологічної операції.

 The way of describing the sequence of technological limitations conversion processing corresponding holes in the form of matrices and graphs is present. Use of the description for formal synthesis of the variants sequence hole machining is shown. The principles of selection of economically preferable processing technology are discribed. The new software for implementation of the proposed model and procedures to automate the synthesis of technological operations are present.

.pdf

Категорія

Tags for this item