Зміст номерів

На даний момент 141 гостей на сайті
Ulti Clocks content


Петраков Ю.В., Амин Афшар Камбиз Технологическая подготовка токарной обработки на станках с ЧПУ

Петраков Ю.В., Амин Афшар Камбиз Технологическая подготовка токарной обработки на станках с ЧПУ

Hits:
7914

Answer

 

УДК 621.374.1:62-522.2


Ю.В. Петраков, д-р техн.наук, Амин Афшар Камбиз, соискатель
НТУ Украины “Киевский политехнический институт”, г. Киев, Украина


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ НА СТАНКАХ С ЧПУ


Описаний процес технологічної підготовки токарної обробки ступінчастих валів на верстатах з ЧПУ за допомогою створеного модуля оптимізації CAM-системи. Модуль оптимізації дозволяє
спроектувати в автоматичному режимі програму, що управляє, містить не тільки координати формоутворювальних рухів, а й режим різання. Дані практичні рекомендації по використанню модуля
оптимізації на виробництві.


The process of technological preparation of lathe treatment of shafts is described on machine-tools with CNC by the created module of optimization of the CAM-system. The module of optimization allows to project in the automatic mode control program, containing not only the coordinates of shape-generating motions but also
cutting mode. Practical recommendations are given on the use of the module of optimization on a production.

 

Переглянути всю статтю у форматі pdf 

Категорія

Tags for this item