Зміст номерів

На даний момент 107 гостей на сайті
Ulti Clocks content


Можаровская Т.Н., Можаровский В.Н., Гигиняк Ф.Ф., Булах П.А. Исследование закономерностей деформирования конструкционных материалов в условиях ползучести при длительном статическом и циклическом нагружении с учетом влияния вида напряженного сост

Можаровская Т.Н., Можаровский В.Н., Гигиняк Ф.Ф., Булах П.А. Исследование закономерностей деформирования конструкционных материалов в условиях ползучести при длительном статическом и циклическом нагружении с учетом влияния вида напряженного сост

Hits:
1789

Answer

УДК 539.388.1


Т.Н. Можаровская1, канд.техн.наук, В.Н. Можаровский1 канд.техн.наук,
Ф.Ф. Гигиняк2, д-р техн.наук, П.А. Булах2, аспирант
1-НТУ Украины «Киевский политехнический институт», 2-Институт проблем
прочности им. Г.С.Писаренко НАН Украины, г.Киев, Украина


ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ПОЛЗУЧЕСТИ ПРИ
ДЛИТЕЛЬНОМ СТАТИЧЕСКОМ И ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ С
УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ВИДА НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ


В статті представлені закономірності деформування сталей 08Х18Н9 (Т=600ºС), 4Х13 (Т=500ºС)
при довготривалому статичному навантаженні і сталі 08Х18Н10Т-ВД (Т=20ºС; 285ºС; 320ºС) при
циклічному навантаженні та досліджено вплив виду напруженого стану на величину мінімальної
інтенсивності швидкостей деформацій повзучості. Виконаний комплекс досліджень дозволить в
подальшому розробити експериментально обґрунтовані підходи щодо оцінки ресурсу металів з
урахуванням ряду експлуатаційних факторів


This paper presents the deformation behaviour of steels 08Kh18N9 (Т=600ºС) and 4Kh13(Т=500ºС)
under continuous static loading and steel 08Kh18N10T-VD (Т=20ºС; 285ºС; 320ºС) under cyclic loading. The
effect of the type of stress state on the minimum creep deformation rate intensity is studied. The conducted
investigations will make it possible to develop experimentally substantiated approaches to life assessment of
metals taking into account certain operational factors.

 

Переглянути всю статтю у форматі pdf

 

Категорія