Зміст номерів

На даний момент 90 гостей на сайті
Ulti Clocks content


Збірник наукових праць

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" серія Машинобудування


ISSN 2409-5966 (Online)

ISSN 2305-9001 (Print)

http://journal.mmi.kpi.ua/  Новий сайт збірника Вісник НТУУ КПІ серія Машинобудування 

Ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі машинобудування, результатами наукових досягнень та вдосконаленими методами розрахунку і проектування елементів машинобудівних конструкцій.

 

 Для вчених та науково-технічних фахівців у галузі машинобудування.

Редакційна колегія залишає за собою право розміщувати надану авторами статті в різних інформаційних базах.

 

 Матеріали статей представлені в редакції авторів. Статті прорецензовані. 

 

 Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ   №17906-6756ПР від 17.05.2011р 


Відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 06.11.2014 року № 1279 збірник внесений до Переліку наукових фахових видань України.

Заснований в 1964 р

Періодичність: 3 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська, німецька (змішаними мовами) 

 

 Збірник наукових праць "Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" серія машинобудування" входить до Наукометричних баз даних

 

- Загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова"

- УРЖ "Джерело"
- Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського 


- ВІНІТІ 

Збірник наукових праць включено у каталог України.

Підписатися на нього можна в місцевих відділеннях зв'язку.

 
 

Статті приймаються через сайт 

http://journal.mmi.kpi.ua/

м.Київ, НТУУ "КПІ"

проспект Перемоги, 37, 1 корпус

кім. 254

тел. 044 204-95-37

 


Наукометричні бази даних до яких входить збірник

 Google Scholar

 РІНЦ

 OAJI

 

news-70